You are currently viewing a revision of this post created on 12/12/2012 - 12:45 by maria.polit@put....

Wersja wpisu Skład Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej Kadencja 2008-2012 z dnia śr., 12/12/2012 - 12:45

Przewodniczący Rektor                           prof. dr hab. inż. Tomasz ŁODYGOWSKI
Prorektor ds. kształcenia                           dr hab. Jacek GOC, prof. nadzw. PP
Prorektor ds. nauki                                    prof.  dr hab. inż. Joanna JÓZEFOWSKA
Prorektor ds. współpracy z zagranicą      prof. dr hab. inż. Jan ŻUREK
Prorektor ds. edukacji ustawicznej          dr hab. inż. Stefan TRZCIELIŃSKI, prof. nadzw. PP

Dziekani

dr hab. inż. arch. Jerzy SUCHANEK, prof. nadzw. PP (WA)
prof. dr hab. inż. Janusz WOJTKOWIAK (WBiIŚ)
dr hab. inż. Roman STANIEK, prof. nadzw. PP (WBMiZ)
prof. dr hab. inż. Krzysztof WESOŁOWSKI (WEiT)
prof. dr hab. inż. Konrad SKOWRONEK (WE)
prof. dr hab. Ryszard CZAJKA (WFT)
dr hab. inż. Jerzy NAWROCKI, prof. nadzw. PP (WI)
prof. dr hab. inż. Leszek PACHOLSKI (WIZ)
dr hab. inż. Franciszek TOMASZEWSKI, prof. nadzw. PP (WMRiT)
dr hab. inż. Krzysztof ALEJSKI, prof. nadzw. PP (WTCh)

Przedstawiciele profesorów i doktorów habilitowanych

prof. dr hab. inż. arch. Wojciech BONENBERG (WA)
prof. dr hab. inż. Józef JASICZAK (WBiIŚ)
prof. dr hab. inż. Edward SZCZECHOWIAK (WBiIŚ)
prof. dr hab. inż. Maciej KUPCZYK(WBMiZ)
prof. dr hab. Bogdan MARUSZEWSKI (WBMiZ) 
prof. dr hab. inż. Marek DOMAŃSKI (WEiT)
prof. dr hab. inż. Ryszard NAWROWSKI (WE)
prof. dr hab. inż. Aleksandra RAKOWSKA (WE)
prof. dr hab. Alina DUDKOWIAK (WFT)
prof. dr hab. inż. Krzysztof KOZŁOWSKI (WI)
prof. zw. dr hab. inż. Jan WĘGLARZ (WI)
dr hab. inż. Magdalena WYRWICKA, prof. nadzw. PP (WIZ)
prof. dr hab. inż. Antoni ISKRA (WMRiT)
prof. dr hab. inż. Karol NADOLNY (WMRiT)
prof. dr hab. Andrzej OLSZANOWSKI (WTCh)
prof. dr hab. inż. Adam VOELKEL (WTCh)

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

dr sztuki Tomasz MATUSIEWICZ (WA)
dr inż. Jeremi RYCHLEWSKI (WBiIŚ)
dr inż. Jan UNIEJEWSKI (WBMiZ)
dr inż. Jan LAMPERSKI (WEIT)
dr Jacek GRUSZKA (WE)

dr Jędrzej ŁUKASIEWICZ (WFT)   
dr inż. MIchał SAJKOWSKI (WI)
dr Hanna WŁODARKIEWICZ-KLIMEK (WIZ)    
dr inż. Adam KADZIŃSKI (WMRiT)  
dr inż. Andrzej SZYMAŃSKI (WTCh)     
dr Liliana SZCZUKA-DORNA Jedn. organiz. nie należące do wydz.

Przedstawiciele Samorządu Doktorantów i Samorządu Studenckiego

mgr inż. Bartosz BURSA Sam. Doktorantów                  (WBMiZ)
Dariusz HAŁAS                                                           (WA)
Katarzyna JURA                                                          (WBiIŚ)
Katarzyna TAMUL                                                       (WBMiZ)
Michał KAWA                                                              (WEiT)
Marcin NAWROCKI                                                      (WE)
Przemysław POSZWA                                                 (WFT)
Ewa PROFASKA                                                         (WIZ)
Marta GALANT                                                           (WMRiT)
Jakub ARSENIUK                                                       (WTCh)

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

inż. Barbara LEWANDOWSKA
mgr Halina NADYBSKA
mgr inż. Danuta ŚWITALSKA

Stali uczestnicy posiedzeń Senatu

Kanclerz – dr inż. Janusz NAPIERAŁA
Kwestor mgr Barbara DOPIERAŁA
Dyrektor Biblioteki PP – mgr Małgorzata FURGAŁ
Przedstawiciel RZ ZNP – dr inż. Jerzy STILLER
Przedstawiciel KZ NSZZ "S" – mgr inż. Józef BANCEWICZ

Metryczka

Wprowadzono: 04-07-2011 12:10
Aktualizacja: 11-10-2017 11:06
Dodane przez: bipmaster

Zmiany | Wersja oficjalna artykułu