You are currently viewing a revision of this post created on 12/11/2012 - 15:50 by maria.polit@put....

Wersja wpisu Skład Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej Kadencja 2008-2012 z dnia wt., 12/11/2012 - 15:50

Przewodniczący Rektor                           prof. dr hab. inż. Tomasz ŁODYGOWSKI
Prorektor ds. kształcenia                           dr hab. Jacek GOC, prof. nadzw. PP
Prorektor ds. nauki                                    prof.  dr hab. inż. Joanna JÓZEFOWSKA
Prorektor ds. współpracy z zagranicą      prof. dr hab. inż. Jan ŻUREK
Prorektor ds. edukacji ustawicznej          dr hab. inż. Stefan TRZCIELIŃSKI, prof. nadzw. PP

Dziekani

dr hab. inż. arch. Jerzy SUCHANEK, prof. nadzw. PP     (WA)
prof. dr hab. inż. Janusz WOJTKOWIAK                       (WBiIŚ)
dr hab. inż. Roman STANIEK, prof. nadzw. PP               (WBMiZ)
prof. dr hab. inż. Krzysztof WESOŁOWSKI                    (WEiT)
dr hab. inż. Konrad SKOWRONEK, prof. nadzw. PP       (WE)
prof. dr hab. Mirosław DROZDOWSKI                            (WFT)
dr hab. inż. Jerzy NAWROCKI, prof. nadzw. PP              (WI)
prof. dr hab. inż. Leszek PACHOLSKI                           (WIZ)
dr hab. inż. Marek IDZIOR, prof. nadzw. PP                   (WMRiT)
prof. dr hab. Andrzej OLSZANOWSKI                           (WTCh)

Przedstawiciele profesorów i doktorów habilitowanych

prof. dr hab. inż. arch. Wojciech BONENBERG              (WA)
prof. dr hab. inż. Józef JASICZAK                                (WBiIŚ)
prof. dr hab. inż. Edward SZCZECHOWIAK                   (WBiIŚ)
prof. dr hab. inż. Maciej KUPCZYK                                (WBMiZ)
prof. dr hab. inż. Krzysztof MAGNUCKI                                 (WBMiZ)  
prof. dr hab. inż. Marek DOMAŃSKI                              (WEiT)
dr hab. inż. Andrzej KASIŃSKI,  prof. nadzw. PP            (WE)
prof. dr hab. inż. Ryszard NAWROWSKI                        (WE)
dr hab. Jacek GOC, prof. nadzw. PP                              (WFT)
prof. dr hab. inż. Krzysztof KOZŁOWSKI                        (WI)
prof. zw. dr hab. inż. Jan WĘGLARZ                                       (WI)
prof. dr hab. inż. Antoni ISKRA                                      (WMRiT)
dr hab. inż. Włodzimierz KĘSKA, prof. nadzw. PP              (WMRiT)
prof. dr hab. inż. Adam VOELKEL                                 (WTCh)

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

dr inż. arch. Anna JANUCHTA-SZOSTAK                      (WA + WEiT + WFT)
dr inż. Sławomir JANIŃSKI                                            (WBiIŚ)
dr inż. Henryk WOŹNIAK                                              (WBMiZ)
dr inż. Paweł IDZIAK                                                     (WE) 
dr inż. Mariusz KACZMAREK                                       (WI)   
dr inż. Wiesław GRZYBOWSKI                                      (WIZ)    
dr inż. Adam KADZIŃSKI                                              (WMRiT)  
dr inż. Andrzej SZYMAŃSKI                                         (WTCh)     
dr Liliana SZCZUKA-DORNA                          Jedn. organiz. nie należące do wydz.

Przedstawiciele Samorządu Doktorantów i Samorządu Studenckiego

mgr inż. Bartosz BURSA Sam. Doktorantów                  (WBMiZ)
Dariusz HAŁAS                                                           (WA)
Katarzyna JURA                                                          (WBiIŚ)
Katarzyna TAMUL                                                       (WBMiZ)
Michał KAWA                                                              (WEiT)
Marcin NAWROCKI                                                      (WE)
Przemysław POSZWA                                                 (WFT)
Ewa PROFASKA                                                         (WIZ)
Marta GALANT                                                           (WMRiT)
Jakub ARSENIUK                                                       (WTCh)

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

inż. Barbara LEWANDOWSKA
mgr Halina NADYBSKA
mgr inż. Danuta ŚWITALSKA

Stali uczestnicy posiedzeń Senatu

Kanclerz – dr inż. Janusz NAPIERAŁA
Kwestor mgr Barbara DOPIERAŁA
Dyrektor Biblioteki PP – mgr Małgorzata FURGAŁ
Przedstawiciel RZ ZNP – dr inż. Jerzy STILLER
Przedstawiciel KZ NSZZ "S" – mgr inż. Józef BANCEWICZ

Metryczka

Wprowadzono: 04-07-2011 12:10
Aktualizacja: 11-10-2017 11:06
Dodane przez: bipmaster

Zmiany | Wersja oficjalna artykułu