Skład Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej Kadencja 2016-2020

Przewodniczący Rektor                           prof. dr hab. inż. Tomasz ŁODYGOWSKI
Prorektor ds. kształcenia                           dr hab. Jacek GOC, prof. nadzw. PP
Prorektor ds. nauki                                     prof.  dr hab. inż. Joanna JÓZEFOWSKA
Prorektor ds. współpracy z zagranicą      prof. dr hab. inż. Jan ŻUREK
Prorektor ds. edukacji ustawicznej          prof. dr hab. inż. Teofil JESIONOWSKI

Dziekani

dr hab. inż. arch. Ewa PRUSZEWICZ-SIPIŃSKA, prof. nadzw. PP (WA)
prof. dr hab. inż. Tomasz MRÓZ (WBiIŚ)
dr hab. inż. Olaf CISZAK, prof. nadzw. PP (WBMiZ)
prof. dr hab. inż. Krzysztof WESOŁOWSKI (WEiT)
prof. dr hab. inż. Zbigniew NADOLNY (WE)
prof. dr hab. Ryszard CZAJKA (WFT)
dr hab. inż. Andrzej JASZKIEWICZ, prof. nadzw. PP (WI)
dr hab. inż. Magdalena WYRWICKA, prof. nadzw. PP (WIZ)
prof. dr hab. inż. Franciszek TOMASZEWSKI (WMRiT)
dr hab. inż. Krzysztof ALEJSKI, prof. nadzw. PP (WTCh)

Przedstawiciele profesorów i doktorów

prof. dr hab. inż. arch. Wojciech BONENBERG (WA)
dr hab. inż. Mieczysław SŁOWIK (WBiIŚ)
prof. dr hab. inż. Janusz WOJTKOWIAK (WBiIŚ)
prof. dr hab. inż. Maciej KUPCZYK (WBMiZ)
dr hab. inż. Maciej TABASZEWSKI (WBMiZ) 
prof. dr hab. inż. Marek DOMAŃSKI (WEiT)
prof. dr hab. inż. Andrzej KASIŃSKI (WE)
dr hab. inż. Andrzej TOMCZEWSKI (WE)
prof. dr hab. Alina DUDKOWIAK (WFT)
dr hab. inż. Jerzy NAWROCKI, prof. nadzw. PP (WI)
prof. zw. dr hab. inż. Jan WĘGLARZ (WI)
prof. dr hab. inż. Stefan TRZCIELIŃSKI (WIZ)
prof. dr hab. inż. Antoni ISKRA (WMRiT)
prof. dr hab. inż. Karol NADOLNY (WMRiT)
prof. dr hab. inż. Adam VOELKEL (WTCh)
dr hab. inż. Agnieszka ZGOŁA-GRZEŚKOWIAK (WTCh)

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

dr inż. arch. Mieczysław KOZACZKO (WA)
dr inż. Marlena KUCZ (WBiIŚ)
dr inż. Krzysztof GRZEŚKOWIAK (WBMiZ)
dr inż. Krzysztof KLIMASZEWSKI (WEIT)
dr inż. Krzysztof SROKA (WE)

dr Maciej KAMIŃSKI (WFT)   
dr inż. Michał SAJKOWSKI (WI)
dr Hanna WŁODARKIEWICZ-KLIMEK (WIZ)    
dr inż. Wojciech KARPIUK (WMRiT)  
dr inż. Andrzej SZYMAŃSKI (WTCh)     
dr Liliana SZCZUKA-DORNA Jedn. organiz. nie należące do wydz.

Przedstawiciele Samorządu Doktorantów i Samorządu Studenckiego

mgr inż. Iwona MICHAŁOWSKA (doktorantka) (WBMiZ)
Olga SZYGENDA (WA)
Maciej DYLAŃSKI (WBiIŚ)
Tomasz CIELEWICZ (WBMiZ)
Tomasz KWAPISZEWSKI (WEiT)
Ewelina KOPCZYŃSKA (WE)
Piotr OLEJNICZAK (WFT)
Kamila ZIĘBA (WI)                                                  
Maria ZIENKIEWICZ (WIZ)

Hubert GARUS (WMRiT)
Joanna RADOSZ (WTCh)

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

mgr inż. Danuta ŚWITALSKA
mgr inż. Marek GOSŁAWSKI
mgr Małgorzata TUREK

Stali uczestnicy posiedzeń Senatu

Kanclerz – dr inż. Janusz NAPIERAŁA
Kwestor mgr Barbara DOPIERAŁA
Dyrektor Biblioteki PP – mgr Małgorzata FURGAŁ
Przedstawiciel RZ ZNP – dr hab. inż. Paweł IDZIAK
Przedstawiciel KZ NSZZ "S" – mgr inż. Józef BANCEWICZ

Metryczka

Aktualizacja: 20-03-2018 13:22
Dodane przez: Maria Polit

Zmiany | Wersja oficjalna artykułu