Rejestr kół naukowych i organizacji

 WYKAZ KÓŁ NAUKOWYCH DZIAŁAJĄCYCH
NA POLITECHNICE POZNAŃSKIEJ

1. KOŁO NAUKOWE CENTRUM PROMOCJI INŻYNIERÓW (wpisano do rejestru – 2005 r.)
Politechnika Poznańska; Wydział Inżynierii Zarządzania; ul. Strzelecka 11 pok. 218, 60-965 Poznań
Opiekun – dr inż. Marek Miądowicz; tel. 61 665-34-03; e-mail: marek.miadowicz@put.poznan.pl;
Prezes – Julia Ławniczak-Gościńska

2. KOŁO NAUKOWE ERGONOMII (wpisano do rejestru – 2010 r.)
Politechnika Poznańska; Wydział Inżynierii Zarządzania; ul. Strzelecka 11, pok. 216, 60-965 Poznań
Opiekun – dr Wiesława Horst, doc. PP; tel. 61 665-33-79; wieslawa.horst@put.poznan.pl;
Opiekun pomocniczy - Maria Klementyna Horst-Kończal;
Przewodniczący – Kamil Wróbel

3. KOŁO NAUKOWE „μcro” (wpisano do rejestru – 2003 r.)
Politechnika Poznańska; Wydział Elektryczny; Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej; ul. Piotro-wo 3A, 60-965 Poznań
Opiekun – dr hab. inż. Ryszard Porada, prof. nadzw. PP; tel. 61 665-26-30;
e-mail: ryszard.porada@put.poznan.pl;

Przewodniczący – Sebastian Łysiak

4. KOŁO NAUKOWE ENACTUS POLITECHNIKA POZNAŃSKA (wpisano do rejestru – 2001 r.)
Politechnika Poznańska; Wydział Inżynierii Zarządzania; ul. Strzelecka 11, 60-965 Poznań
Opiekun naukowy – dr inż. Arkadiusz Borowiec; tel. 61 665-33-92;
e-mail: arkadiusz.borowiec@put.poznan.pl;oraz
dr Agnieszka Krugiełka; tel. 61 665-3401; e-mail: agnieszka.krugielka@put.poznan.pl;

Prezes – Tomasz Gens

5. KOŁO NAUKOWE „MOSTOWCÓW” (wpisano do rejestru – 2008 r.)
Politechnika Poznańska; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska; Instytut Inżynierii Lądowej; Zakład Budowy Mostów; ul. Piotrowo 5, 60-965 Poznań
Opiekun – dr inż. Wojciech Siekierski; tel. 61 647-58-34; e-mail: wojciech.siekierski@put.poznan.pl;  
Prezes – inż. Katarzyna Trybek

6. KOŁO NAUKOWE WIBROAKUSTYKI I DIAGNOSTYKI SYSTEMÓW „SPECTRUM” (wpisano do rejestru – 2001 r.)
Politechnika Poznańska; Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania; Instytut Mechaniki Stosowanej; ul. Piotro-wo 3 pok. 311, 60-965 Poznań
Opiekun – mgr. inż Bartosz Jakubek; tel. 61 665-2179; e-mail: bartosz.jakubek@put.poznan.pl;
Przewodniczący – mgr inż. Krzysztof Soliński

7. KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW ARCHITEKTURY (wpisano do rejestru – 2002 r.)
Politechnika Poznańska; Wydział Architektury; Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego; ul. Nie-szawska 13C, 60-965 Poznań
Opiekun – dr hab. inż. arch. Radosław Barek; tel. 61 665-33-05; e-mail: radoslaw.barek@put.poznan.pl;
Przewodnicząca – Magdalena Rolewska

8. KOŁO NAUKOWE „MULTIMEDIA STUDIO” (wpisano do rejestru – 2008 r.)
Politechnika Poznańska; Wydział Elektroniki i Telekomunikacji; Katedra Telekomunikacji Multimedialnej
i Mikroelektroniki; ul. Polanka 3, 60-965 Poznań
Opiekunowie – dr inż. Sławomir Maćkowiak, mgr inż. Krzysztof Wegner, mgr inż. Robert Ratajczak, mgr inż. Łukasz Januszkiewicz; tel. 61 665-38-90;
Przewodniczący – Walerian Mazur

9. KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW DRÓG ŻELAZNYCH (wpisano do rejestru – 1997 r.)
Politechnika Poznańska; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska; Instytut Inżynierii Lądowej; Piotrowo 5, 60-965 Poznań
Opiekun – dr inż. Michał Pawłowski; tel. 61 665-24-07; e-mail: michal.pawlowski@put.poznan.pl;
Przewodniczący – inż. Monika Zydorek

10. KOŁO NAUKOWE GEOINŻYNIERII (wpisano do rejestru – 2008 r.)
Politechnika Poznańska; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska; Instytut Inżynierii Lądowej; ul. Pio-trowo 5, 60-965 Poznań
Opiekun – dr inż. Mieczysław Kania; tel. 61 665-21-38; e-mail: mieczyslaw.kania@put.poznan.pl,oraz mgr inż. Adam Duda; tel. 61 665-26-86; e-mail: adam.duda@put.poznan.pl;
Przewodniczący – Marcin Nowinowski

11. KOŁO NAUKOWE FIZYKI TECHNICZNEJ (wpisano do rejestru – 1998 r.)
Politechnika Poznańska; Wydział Fizyki Technicznej; Katedra Spektroskopii Optycznej; ul. Nieszawska 13A, 60-965 Poznań
Opiekun – dr inż. Adam Buczek; tel. 61 665-31-75; e-mail: adam.buczek@put.poznan.pl;
Przewodniczący – inż. Wojciech Chomicki

12. KOŁO NAUKOWE „CHEMIK” (wpisano do rejestru – 1998 r.)
Politechnika Poznańska; Wydział Technologii Chemicznej; Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej; pl. M. Skłodowskiej-Curie 2, 60-965 Poznań
Opiekun – dr inż. Maciej Staszak; tel. 61 665-37-58; e-mail: maciej.staszak@put.poznan.pl;
Przewodnicząca – Katarzyna Przybylska

13. KOŁO NAUKOWE „AKADEMICKI KLUB LOTNICZY POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ” (wpisano do rejestru – 2007 r.)
Politechnika Poznańska; Kampus „Warta ” DS-6; ul. św. Rocha 11B, 60-965 Poznań
Opiekunowie – dr inż. Mieczysław Słowik; tel. 61 665-24-87; e-mail: mieczyslaw.slowik@put.poznan.pl,oraz dr inż. Radosław Górzeński;
Przewodnicząca – Paulina Matecka

14. KOŁO NAUKOWE AUTOMATYKI I ROBOTYKI „CybAiR” (wpisano do rejestru – 1999 r.)
Politechnika Poznańska; Wydział Elektryczny; Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej; ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań
Opiekun – dr inż. Dominik Belter; tel. 61 665-28-09; e-mail: dominik.belter@put.poznan.pl;
Przewodniczący – Jan Wietrzykowski

15. KOŁO NAUKOWE FOTONIKI „PHOTON CLUB” (wpisano do rejestru – 2003 r.)
Politechnika Poznańska; Wydział Elektroniki i Telekomunikacji; ul. Polanka 3, 60-965 Poznań
Opiekun – dr inż. Jan Lamperski; tel. 61 665-22-95; e-mail: jan.lamperski@put.poznan.pl;
Przewodniczący – Jakub Młynarczyk

16. KOŁO NAUKOWE „Info Car” (wpisano do rejestru – 1986 r.)
Politechnika Poznańska; Wydział Elektryczny; Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej; ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań
Opiekun – prof. dr hab. inż. Ryszard Nawrowski; tel. 61 665-25-39;
e-mail: ryszard.nawrowski@put.poznan.pl;

Przewodniczący – Maciej Szafrański

17. KOŁO NAUKOWE MECHANIKÓW (wpisano do rejestru – 2000 r.)
Politechnika Poznańska; Wydział Maszyn Roboczych i Transportu; ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań
Opiekun – dr inż. Maciej Bajerlein; tel. 61 665-27-91; e-mail: maciej.bajerlein@put.poznan.pl;
Przewodniczący – inż. Maciej Skowron
strona: www.knm.put.poznan.pl 

18. KOŁO NAUKOWE “PROGRESS” (wpisano do rejestru – 2000 r.)
Politechnika Poznańska; Wydział Inżynierii Zarządzania; ul. Strzelecka 11, 60-965 Poznań
Opiekun – dr inż. Marcin Butlewski; tel. 61 665-33-77; e-mail: marcin.butlewski@put.poznan.pl;
Przewodniczący – Paweł Grygier

19. KOŁO NAUKOWE „S.K.I.M. – STUDENCKIE KOŁO INŻYNIERII MIKROPROCESOROWEJ” (wpisano do rejestru – 2007 r.)
Politechnika Poznańska; Wydział Informatyki; Katedra Inżynierii Komputerowej; Piotrowo 3A, 60-965 Poznań
Opiekun – dr inż. Janusz Pochmara; tel. 61 665-25-04; e-mail: j.pochmara@put.poznan.pl;
Przewodniczący – Wojciech Grygiel oraz Piotr Szablata

20. KOŁO NAUKOWE “KOŁO NAUK OBLICZENIOWYCH” (wpisano do rejestru – 2003 r.)
Wydział Informatyki; Instytut Informatyki; ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań
Opiekun – dr inż. Grzegorz Pawlak; tel. 61 665-29-82; e-mail: grzegorz.pawlak@put.poznan.pl;
Przedstawiciel studentów – Dawid Kowalski

21. KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW BUDOWNICTWA (wpisano do rejestru – 2004 r.)
Politechnika Poznańska; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska; Instytut Konstrukcji Budowlanych; ul. Piotrowo 5, 60-965 Poznań
Opiekun – mgr inż. David Sinacki; tel. 61 647-5898; e-mail:dawid.sinacki@put.poznan.pl
Przewodniczący – Paweł Pełechaty

22. KOŁO NAUKOWE HISTORII ARCHITEKTURY I URBANISTYKI (wpisano do rejestru – 2004 r.)
Politechnika Poznańska; Wydział Architektury; Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego; ul. Nie-szawska 13C, 60-965 Poznań
Opiekun – dr inż. arch. Grażyna Kodym-Kozaczko; tel. 61 665-32-86;
Przewodnicząca – Sonia Rams-Jagusztyn

23. KOŁO NAUKOWE SIECI KOMPUTEROWYCH AEGIS (wpisano do rejestru – 2004 r.)
Politechnika Poznańska; Wydział Elektroniki i Telekomunikacji; Katedra Sieci Telekomunikacyjnych
i Komputerowych; ul. Polanka 3, 60-965 Poznań
Opiekun – dr inż. Sławomir Hanczewski; tel. 61 665-39-46; e-mail: slawomir.hanczewski@put.poznan.pl;
Przewodniczący – Marta Kędzierska
strona: www.aegis.et.put.poznan.pl

24. STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE „ZARZĄDZANIE W BUDOWNICTWIE – CMS” (wpisano do rejestru – 2004 r.)
Politechnika Poznańska; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska; Instytut Konstrukcji Budowlanych; Zakład Budownictwa; ul. Piotrowo 5, 60-965 Poznań
Opiekun – dr inż. Tomasz Wiatr; tel. 61 662-24-62; e-mail: tomasz.wiatr@put.poznan.pl;
Przewodniczący – Jan Filipiak

25. KOŁO NAUKOWE „ATENA” (wpisano do rejestru – 2004 r.)
Politechnika Poznańska; Wydział Elektryczny; Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej; ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań
Opiekun – dr inż. Krzysztof Zwierzyński; tel. 61 665-37-55; e-mail: krzysztof.zwierzynski@put.poznan.pl;
Przewodniczący – Kamil Cieślak

26. KOŁO NAUKOWE "FOTON" (wpisano do rejestru – 2013 r.)
Politechnika Poznańska; Wydział Elektryczny; Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej; ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań
Opiekunowie – mgr inż. Sandra Mroczkowska; e-mail: sandra.mroczkowska@put.poznan.pl oraz mgr inż. Przemysław Skrzypczak; e-mail: przemyslaw.skrzypczak@put.poznan.pl; tel. 61 665-25-85
Prezes – Jan Sacha

27. KOŁO NAUKOWE ENERGETYKI CIEPLNEJ (wpisano do rejestru – 2011 r.)
Politechnika Poznańska; Wydział Maszyn Roboczych i Transportu; Katedra Techniki Cieplnej; ul. Piotrowo 3, Laboratorium Technologii Gazowych; 60-965 Poznań
Opiekun – dr hab. inż. Tomasz Dobski, prof. nadzw. PP; tel. 61 665-22-18;
e-mail: tomasz.dobski@put.poznan.pl;

Prezes – Jan Sacha

28. KOŁO NAUKOWE SIECI KRÓTKOFALOWCÓW (wpisano do rejestru – 2011 r.)
Politechnika Poznańska; Wydział Elektroniki i Telekomunikacji; ul. Polanka 3, 60-965 Poznań
Opiekun – dr hab. inż. Mieczysław Jessa; tel. 61 665-38-54; e-mail: mieczyslaw.jessa@put.poznan.pl;
Przewodniczący – Jerzy Gumny

29. KOŁO NAUKOWE „MECHATRONIKÓW” (wpisano do rejestru – 2004 r.)
Politechnika Poznańska; Wydział Maszyn Roboczych i Transportu; Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn; ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań
Opiekun – dr inż. Jarosław Adamiec; tel. 61 665-22-54; e-mail: jaroslaw.adamiec@put.poznan.pl;
Przewodnicząca – Rita Szymkowiak

30. KOŁO NAUKOWE „MIND” (wpisano do rejestru – 2013 r.)
Politechnika Poznańska; Wydział Informatyki; Instytut Informatyki; ul. Piotrowo 2, 60-965 Poznań
Opiekun – dr hab. inż. Mikołaj Morzy; tel. 61 665-29-61; e-mail: mikolaj.morzy@put.poznan.pl,
Prezes – Jan Mizgajski

31. KOŁO NAUKOWE „MAGNESIA” (wpisano do rejestru – 2005 r.)
Politechnika Poznańska; Wydział Elektryczny; Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej; Zakład Mechatroniki i Maszyn Elektrycznych; ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań
Opiekun – dr inż. Rafał Wojciechowski tel. 61 647-58-03; e-mail: rafal.wojciechowski@put.poznan.pl;
Przewodnicząca – Milena Kurzawa    

32. KOŁO NAUKOWE „ELEKTROENERGETYKA” (wpisano do rejestru – 2005 r.)
Politechnika Poznańska; Wydział Elektryczny; Instytut Elektroenergetyki; ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań
Opiekunowie – dr inż. Ireneusz Grządzielski; tel. 61 665-26-35, 61 665-23-92; e-mail: ireneusz.grzadzielski@put.poznan.pl,oraz dr inż. Radosław Szczer-bowski; tel. 61 665-20-30; e-mail: radoslaw.szczerbowski@put.poznan.pl,
Przewodniczący – Maria Ciarkowska

33. KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW INFORMATYKI „BOOBOO” (wpisano do rejestru – 2000 r.)
Politechnika Poznańska; Wydział Informatyki; Instytut Informatyki; ul. Piotrowo 3A pok. 215, 60-965 Poznań
Opiekun – mgr inż. Przemysław Wesołek; tel. 61 665-28-25; e-mail: przemyslaw.wesolek@put.poznan.pl;
Prezes – Jędrzej Solecki

34. KOŁO NAUKOWE INŻYNIERII WIRTUALNEJ PROJEKTOWANIA – „Koło Naukowe IWP” (wpisano do rejestru – 2006 r.) 
Politechnika Poznańska; Wydział Maszyn Roboczych i Transportu; Instytut Silników Spalinowych
i Transportu; ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań
Opiekun – prof. dr hab. inż. Marek Morzyński; tel. 61 665-27-78;
e-mail: marek.morzynski@put.poznan.pl; 

Przewodniczący – Mateusz Matysiak

35. KOŁO NAUKOWE ODLEWNIKÓW (wpisano do rejestru – 2011 r.)
Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania; Instytut Technologii Materiałów; Zakład Odlewnictwa; 60-965 Po-znań, ul. Piotrowo 3
Opiekun – dr inż. Paweł Szymański; tel. 61 647-58-01; e-mail: pawel.szymanski@put.poznan.pl;
Przewodniczący – Michał Krowicki

36. KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW „LOGISTYKA” (wpisano do rejestru – 2006 r.)
Wydział Inżynierii Zarządzania; 60-965 Poznań, ul. Strzelecka 11
Opiekun merytoryczno-organizacyjny – dr inż. Paulina Golińska; tel. 61 665-34-01; e-mail: paulina.golinska@put.poznan.pl;
Opiekun organizacyjny – mgr inż. Anna Stasiuk;
Przewodnicząca - Anna Nowak

37. STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE KONSULTINGU – COGNITIS (wpisano do rejestru – 2006 r.)
Politechnika Poznańskiej; Wydział Inżynierii Zarządzania; ul. Ogrodowa 11, sala G1, 60-965 Poznań
Opiekun – dr inż. Katarzyna Ragin-Skorecka; tel. 665-39-26; e-mail: katarzyna.ragin-skorecka@put.poznan.pl;
Prezes – Piotr Krużyński

38. STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ (wpisano do rejestru – 2009 r.)
Politechnika Poznańska; Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania; Instytut Inżynierii Materiałowej; pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Opiekun – dr inż. Mikołaj Popławski; tel. 61 665-36-58; e-mail: mikolaj.poplawski@put.poznan.pl;
Przewodnicząca – Patrycja Dudzińska

39. KOŁO NAUKOWE STUDENCKIE KOŁO DOSKONALENIA PROCESÓW PRZY POLITECHNICE POZNAŃSKIEJ (wpisano do rejestru – 2006 r.)
Politechnika Poznańska; Wydział Inżynierii Zarządzania; 60-965 Poznań, ul. Strzelecka 11
Opiekun naukowy – prof. dr hab. inż. Leszek Pacholski; tel. 61 665-33-76
Opiekun organizacyjny - mgr inż. Izabela Kudelska; tel. 61  665-33-96
Prezes – Piotr Adamczak

40. KOŁO NAUKOWO-ARTYSTYCZNE „DEDAL” (wpisano do rejestru – 2006 r.)
Politechnika Poznańska; Wydział Architektury; Katedra Rysunku, Malarstwa, Rzeźby i Sztuk Wizualnych; ul. Nieszawska 15D, 60-965 Poznań
Opiekun – dr Tomasz Matusewicz; tel. 61 665-33-14; e-mail: tomasz.matusewicz@put.poznan.pl;
Przewodnicząca – Katarzyna Majewska

41. KOŁO NAUKOWE „Polimery i Tworzywa Sztuczne” (wpisano do rejestru – 2013 r.)
Politechnika Poznańska; Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania; Instytut Technologii Materiałów;
ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań

Opiekun – dr inż. Karol Bula; tel. 61 665-28-95; e-mail: karol.bula@put.poznan.pl,
Przewodniczący – Sebastian Tomaszewski

42. KOŁO NAUKOWE „DECYBEL” (wpisano do rejestru – 2006 r.)
Politechnika Poznańska; Wydział Informatyki; Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów; ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań
Opiekun – prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski; tel. 61 665-27-45; e-mail: adam.dabrowski@put.poznan.pl;
Przewodniczący – inż. Andrzej Namerła

43. KOŁO NAUKOWE URBANISTÓW „URBA-NATION” (wpisano do rejestru – 2006 r.)
Politechnika Poznańska; Wydział Architektury; Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego; ul. Nie-szawska 13C, 60-965 Poznań
Opiekun naukowy – dr inż. arch. Anna Januchta-Szostak; tel. 665-32-63; e-mail: anna.januchta-szostak@put.poznan.pl;
Opiekun organizacyjny - mgr inż. arch. Marcin Giedrowicz;  
Przewodniczący – Michał Bekała

44. KOŁO NAUKOWE INŻYNIERÓW ŚRODOWISKA (wpisano do rejestru – 2007 r.)
Politechnika Poznańska; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska; Instytut Inżynierii Środowiska; ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań
Opiekun – mgr inż. Łukasz Amanowicz; tel. 61 665-25-24; e-mail: lukasz.amanowicz@put.poznan.pl; 
Przewodnicząca – inż. Martyna Jakóbczyk

45. KOŁO NAUKOWE NANOINŻYNIERII MOLEKULARNEJ (wpisano do rejestru – 2011 r.)
Politechnika Poznańska; Wydział Fizyki Technicznej; ul. Nieszawska 13A, 60-965 Poznań
Opiekun – mgr inż. Bartosz Bursa; tel. 61 665-26-98
Przewodniczący – Piotr Rożek

46. KOŁO NAUKOWE SILNIKÓW SPALINOWYCH (wpisano do rejestru – 2007 r.)
Politechnika Poznańska; Wydział Maszyn Roboczych i Transportu; Instytut Silników Spalinowych
i Transportu, ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań
Opiekun – dr inż. Maciej Bajerlein; tel. 61 665-27-91; e-mail: maciej.bejerlein@put.poznan.pl;
Przewodniczący – inż. Tobiasz Bomski

47. KOŁO NAUKOWE TECHNOLOGII OCHRONY WÓD (wpisano do rejestru – 2007 r.)
Politechnika Poznańska; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska; Instytut Inżynierii Środowiska; ul. Piotrowo 5, 60-965 Poznań
Opiekun – mgr inż. Wojciech Góra; tel. 61 665-24-43; e-mail: wojciech.gora@put.poznan.pl;
Przewodniczący – Marcin Śląski

48. KOŁO NAUKOWE „ELECTRONUS” INSTALACJE INTELIGENTNE W BUDYNKACH (wpisano do rejestru – 2008 r.)
Politechnika Poznańska; Wydział Elektryczny; Instytut Elektroenergetyki; ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań
Opiekun – dr inż. Bolesław Bródka; tel. 61 665-25-84; e-mail: boleslaw.brodka@put.poznan.pl;
Przewodniczący – Marcin Kumosiak

49. KOŁO NAUKOWE „SENSOR” (wpisano do rejestru – 2008 r.)
Politechnika Poznańska; Wydział Elektryczny; Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej; ul. Piotro-wo 3A, 60-965 Poznań
Opiekun – dr inż. Grzegorz Wiczyński; tel. 61 665-26-39; e-mail: grzegorz.wiczynski@put.poznan.pl;
Przewodniczący – Bartosz Orszulak

50. KOŁO NAUKOWE "BioInicjatywa" (wpisano do rejestru – 2014 r.)
Politechnika Poznańska; Wydział Technologii Chemicznej; ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań
Opiekun naukowy – dr hab. inż. Łukasz Chrzanowski; tel. 61 6653716; e-mail: lukasz.chrzanowski@put.poznan.plf
Opiekun organizacyjny – dr inż Alicja Szulc; tel. 61 6653749; e-mail:
alicja.szulc@put.poznan.plf
Przewodniczący – mgr inż. Marta Woźniak

51. KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW „ROBOTYKA AUTOMATYKA INFORMATYKA” (wpisano do rejestru – 2004 r.)
Politechnika Poznańska; Wydział Informatyki; Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów; ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań
Opiekun – mgr inż. Tomasz Jedwabny; tel. 61 665-27-57; e-mail: tomasz.jedwabny@put.poznan.pl;
Przewodniczący – mgr inż. Piotr Głowacki

52. KOŁO NAUKOWE MŁODEGO BHPowca (wpisano do rejestru – 2009 r.)
Politechnika Poznańska; Wydział Inżynierii Zarządzania; ul. Strzelecka 11, 60-965 Poznań
Opiekun – dr Wiesława Horst, doc. PP; tel. 61 665-33-79; e-mail: wieslawa.horst@put.poznan.pl;
Przewodnicząca – Anna Wizła

53. KOŁO NAUKOWE KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA TECHNOLOGII (wpisano do rejestru – 2009 r.)
Politechnika Poznańska; Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania; Instytut Technologii Mechanicznej; ul. Pio-trowo 3, 60-965 Poznań
Opiekun – dr inż. Remigiusz Łabudzki; tel. 61 665-20-51; e-mail: remigiusz.labudzki@put.poznan.pl;
Prezes – Piotr Jabłoński

54. KOŁO NAUKOWE OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE „MACHTOOL” (wpisano do rejestru – 2009 r.)
Politechnika Poznańska; Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania; Instytut Technologii Mechanicznej; ul. Pio-trowo 3, 60-965 Poznań
Opiekun – mgr inż. Waldemar Bereza; tel. 61 665-20-39; e-mail: waldemar.bereza@put.poznan.pl;
Prezes – Krzysztof Wierzbowski

55.  AKADEMICKIE KOŁO APLIKACJI INTERNETOWYCH (wpisano do rejestru – 2009 r.)
Politechnika Poznańska; Wydział Informatyki; Instytut Informatyki; ul. Piotrowo 2, 60-965 Poznań
Opiekun – dr hab. inż. Mikołaj Morzy; tel. 61 665-29-61; e-mail: mikolaj.morzy@put.poznan.pl;
Przewodnicząca – Joanna Zakrzewska

56. KOŁO NAUKOWE „KREATORNIA” (wpisano do rejestru – 2010 r.)
Politechnika Poznańska; Wydział Architektury; Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego; ul. Nieszawska 13C, 60-965 Poznań
Opiekun – dr inż. arch. Przemysław Biskupski; tel. 61 665-32-90;
e-mail: przemyslaw.biskupski@put.poznan.pl;

Przewodniczący – brak danych

57. KOŁO NAUKOWE „PAJĄCZEK” (wpisano do rejestru – 2010 r.)
Wydział Elektroniki i Telekomunikacji; Katedra Systemów Telekomunikacyjnych i Optoelektroniki; ul. Polanka 3, 60-965 Poznań
Opiekun – dr inż. Jakub Pająkowski; tel. 61 665 28-98; e-mail: jakub.pajakowski@put.poznan.pl;
Przewodniczący – Seweryn Grabski

58. KOŁO NAUKOWE BIOMECHANICZNE TOWARZYSTWO STUDENTÓW "Da Vinci" (wpisano do rejestru – 2014 r.)
Politechnika Poznańska; Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania; Instytut Mechaniki Stosowanej; ul. Jana Pawła II 24, 60-965 Poznań
Opiekunowie – dr Tomasz Walczak; tel. 61 665-21-77; e-mail: tomasz.walczak@put.poznan.pl,oraz mgr inż. Jakub Grabski; 
Przewodnicząca – Martyna Michałowska

59. KOŁO NAUKOWE INŻYNIERÓW TRANSPORTU PUBLICZNEGO (wpisano do rejestru – 2010 r.)
Politechnika Poznańska; Wydział Maszyn Roboczych i Transportu; Instytut Silników Spalinowych
i Transportu; Zakład Pojazdów Szynowych; ul. Piotrowo 3 pokój 313, 60-965 Poznań
Opiekunowie – dr inż. Bartosz Firlik; tel. 61 665-20-12; e-mail: bartosz.firlik@put.poznan.pl,oraz dr inż. Bartosz Czechyra; tel. 61 665-20-23; e-mail: bartosz.czechyra@put.poznan.pl; 
Przewodniczący – Wojciech Szuba

60. KOŁO NAUKOWE SIECI KOMPUTEROWE I SYSTEMY ROZPROSZONE (wpisano do rejestru – 2013 r.)
Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki; Instytut Informatyki; ul. Polanka 3, 60-965 Poznań
Opiekun – dr inż. Cezary Sobaniec; tel. 61 665-29-63; e-mail: cezary.sobaniec@put.poznan.pl;
Student założyciel – Jan Łukaszewicz

61. KOŁO NAUKOWE „ILLUMINATION” (wpisano do rejestru – 2011 r.)
Politechnika Poznańska; Wydział Architektury; 60-965 Poznań, ul. Nieszawska 13C
Opiekun – dr inż. arch. Hanna Michalak; tel. 61 665-32-67; e-mail: hanna.michalak@put.poznan.pl;
Przewodnicząca – inż. arch. Monika Zukier-Suliński

62. KOŁO NAUKOWE AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ (wpisano do rejestru – 2011 r.)
Politechnika Poznańska; Wydział Elektryczny; Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej; Zakład Stero-wania i Elektroniki Przemysłowej; ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań
Opiekun – mgr inż. Dominik Łuczak; tel. 61 665-28-10; e-mail: dominik.luczak@put.poznan.pl;
Przewodniczący – Mateusz Włodarski

63. KOŁO NAUKOWE „LIGHT ARCHITECTURE” (wpisano do rejestru – 2011 r.)
Politechnika Poznańska; Wydział Architektury; 60-965 Poznań, ul. Nieszawska 13C
Opiekun – dr inż. Artur Nawrowski; tel. 61 665-35-15; e-mail: artur.nawrowski@put.poznan.pl,oraz dr inż. arch. Rafał Graczyk; tel. 61 665-32-70; e mail: rafal.graczyk@put.poznan.pl;
Przewodniczący – Jędrzej Pawlaczyk

64. KOŁO NAUKOWE INTELIGENCJI OBLICZENIOWEJ (wpisano do rejestru – 2011 r.)
Politechnika Poznańska; Wydział Informatyki; Instytut Informatyki; ul. Piotrowo 2, 60-965 Poznań
Opiekunowie – dr hab. inż. Krzysztof Krawiec, prof. nadzw. PP; e-mail: krzysztof.krawiec@put.poznan.pl;  tel. 61 665-29-33 oraz mgr inż. Marcin Szubert; tel. 61 665-29-50;
Przewodniczący – Michał Tomczyk

65. KOŁO NAUKOWE RUCH PROJEKTANTÓW GIER „RPG” (wpisano do rejestru – 2011 r.)
Politechnika Poznańska; Wydział Informatyki; Instytut Informatyki; ul. Piotrowo 2, 60-965 Poznań
Opiekun – dr inż. Witold Andrzejewski; tel. 61 665-29-65; e-mail: witold.andrzejewski@put.poznan.pl;
Przewodniczący – Marcin Michalski

66. KOŁO NAUKOWE SYSTEMÓW WBUDOWANYCH (wpisano do rejestru – 2011 r.)
Politechnika Poznańska; Wydział Informatyki; Instytut Informatyki; ul. Piotrowo 2, 60-965 Poznań
Opiekun – dr inż. Mariusz Nowak; tel. 61 665-29-21; e-mail: mariusz.nowak@put.poznan.pl;  
Przewodniczący – mgr inż. Jan Kończak

67. KOŁO NAUKOWE INWESTORÓW I EKONOMISTÓW „MAKLER” (wpisano do rejestru – 2011 r.)
Politechnika Poznańska; Wydział Inżynierii Zarządzania; Katedra Nauk Ekonomicznych; ul. Strzelecka 11, 60-965 Poznań
Opiekun – dr inż. Arkadiusz Borowiec; tel. 61 665-33-92; e-mail: arkadiusz.borowiec@put.poznan.pl;  Opiekun orgnizacyjny - Andżelika Libertowska;
Przewodniczący – Miłosz Pawlikowski

68. KOŁO NAUKOWE „PRIME” (wpisano do rejestru – 2011 r.)
Politechnika Poznańska; Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania; ul. Piotrowo 5, 60-965 Poznań
Opiekunowie – dr inż. Ewa Dostatni; tel. 61 665-27-31; e-mail: ewa.dostatni@put.poznan.pl,oraz mgr inż. Justyna Trojanowska;
Przewodniczący – Marcin Stolaś

69. KOŁO NAUKOWE „DIODAK” (wpisano do rejestru – 2011 r.)
Politechnika Poznańska; Wydział Elektroniki i Telekomunikacji; ul. Polanka 3, 60-965 Poznań
Opiekun – mgr inż. Krzysztof Bąkowski; tel. 61 665-39-16; e-mail: krzysztof.bakowski@put.poznan.pl;
Przewodniczący – Mariusz Wiśniewski

70. KOŁO NAUKOWE „INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ” (wpisano do rejestru – 2011 r.)
Politechnika Poznańska; Wydział Informatyki; Katedra Inżynierii Komputerowej, ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań
Opiekun – mgr inż. Mateusz Majchrzycki; tel. 61 665-39-16; e-mail: mateusz.majchrzycki@put.poznan.pl;
Przewodniczący – Krzysztof Żurad

71. KOŁO NAUKOWE ODKRYWCÓW WSPÓŁCZESNEJ ARCHITEKTURY „IN SITU” (wpisano do re-jestru – 2011 r.)
Politechnika Poznańska; Wydział Architektury; Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego; Zakład Urbanistyki i Planowania Przestrzennego; 60-965 Poznań, ul. Nieszawska 13C
Opiekun – dr hab. inż. arch. Piotr Marciniak, prof. nadzw. PP; tel. 61 665-32-87; e-mail: piotr.marciniak@put.poznan.pl;
Przewodnicząca – Joanna Papierz

72. KOŁO NAUKOWE ZARZĄDZANIA KOSZTAMI W BUDOWNICTWIE (wpisano do rejestru – 2011 r.)
Politechnika Poznańska; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska; Instytut Konstrukcji Budowlanych; Zakład Technologii i Organizacji Budownictwa; 60-965 Poznań, ul. Piotrowo 5
Opiekun – mgr inż. Agnieszka Dziadosz; tel. 61 665-21-90; e-mail:agnieszka.dziadosz@put.poznan.pl;
Student założyciel – Natalia Puklińska

73. KOŁO NAUKOWE TELEWIZJI STUDENCKIEJ POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ „SPACJA TV” (wpisano do rejestru – 2011 r.)
Wydział Elektroniki i Telekomunikacji; Katedra Telekomunikacji Multimedialnej i Mikroelektroniki; ul. Polanka 3, 60-965 Poznań
Opiekun – dr inż. Maciej Bartkowiak; tel. 61 665-38-50; e-mail: maciej.bartkowiak@put.poznan.pl 
Przewodniczący – Piotr Jabłoński

74. KOŁO NAUKOWE „ConInno” (wpisano do rejestru – 2011 r.)
Politechnika Poznańska; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska; Instytut Konstrukcji Budowlanych; ul. Piotrowo 5, 60-965 Poznań
Opiekun – dr hab. inż. Jerzy Pasławski; tel. 61 665-21-13; e-mail: jerzy.paslawski@put.poznan.pl,
Studenci założyciele – Kamil Koczwara, Łukasz Kacprzak, Wojciech Dłubała

75. KOŁO NAUKOWE OBRÓBKI SKRAWANIEM (wpisano do rejestru – 2013 r.)
Politechnika Poznańska; Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania; Instytut Technologii Mechanicznej; ul. Piotrowo 5, 60-965 Poznań
Opiekun – dr inż. Paweł Twardowski; tel. 61 665-26-08; e-mail: pawel.twardowski@put.poznan.pl,
Przewodniczący – Wiktor Hoffmann

76. KOŁO NAUKOWE „Fantomatyka” (wpisano do rejestru – 2012 r.)
Politechnika Poznańska; Wydział Architektury; ul. Nieszawska 13C, 60-965 Poznań
Opiekun – dr inż. arch. Borys Siewczyński; tel. 61 665-32-90; e-mail: borys.siewczynski@put.poznan.pl;
Przewodnicząca – Anna Trzeciak

77. KOŁO NAUKOWE „Bioinformatyki” (wpisano do rejestru – 2012 r.)
Politechnika Poznańska; Wydział Informatyki; ul. Strzelecka 11, 60-965 Poznań
Opiekun – dr hab. inż. Piotr Formanowicz, prof. nadzw. PP; tel. 61 852-85-03 wewnętrzny 276; e-mail: piotr.formanowicz@put.poznan.pl;
Student załozyciel – Jakub Batoszewicz

78. MATEMATYCZNE KOŁO NAUKOWE (wpisano do rejestru – 2012 r.)
Politechnika Poznańska; Wydział Elektryczny; ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań
Opiekun – dr hab. inż. Paweł Kolwicz, prof. nadzw. PP; tel. 61 665-23-59;
e-mail: pawel.kolwicz@put.poznan.pl;

Przewodniczący – Mariusz Żyluk

79. KOŁO NAUKOWE "EDUART" (wpisano do rejestru – 2012 r.)
Politechnika Poznańska; Wydiał Architektury; ul. Nieszawska 13C, 60-965 Poznań
Opiekun – dr Hanna Grzeszczuk-Brendel; tel. 61 665-32-87;
e-mail: hanna.grzeszczuk-brendel@put.poznan.pl;

Przewodniczący - Beata Litka

80. KOŁO NAUKOWE "TECHNIKI WIRTUALNE W PROJEKTOWANIU" (wpisano do rejestru – 2012 r.)
Politechnika Poznańska; Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania; ul. Piotrowo 5, 60-965 Poznań
Opiekun – dr inż. Roman Konieczny; tel. 61 665-27-18; e-mail: roman.konieczny@put.poznan.pl;
Opiekun organizacyjny - mgr inż. Filip Górski;
Przewodniczący - Tomasz Cegła

81. KOŁO NAUKOWE "ARCHimpACT" (wpisano do rejestru – 2012 r.)
Politechnika Poznańska; Wydział Architektury; ul. Nieszawska 13C, 60-965 Poznań
Opiekun – dr inż arch. Maciej Janowski; tel. 61 665-33-05; e-mail: maciej.janowski@put.poznan.pl;
Przewodniczący - Wojciech Pisarczyk

82. KOŁO NAUKOWE "PYRALAB" (wpisano do rejestru – 2013 r.)
Politechnika Poznańska; Wydział Elektroniki i Telekomunikacji; Katedra Radiokomunikacji; ul. Polanka 3, 60-965 Poznań
Opiekun – dr inż. Adrian Kliks; tel. 61 665-39-13; e-mail: adrian.kliks@put.poznan.pl
Przewodniczący - Piotr Bernad

83. KOŁO NAUKOWE ARCHITEKTURY PROJEKTOWANEJ CYFROWO (wpisano do rejestru – 2013 r.)
Politechnika Poznańska; Wydział Architektury; ul. Nieszawska 13C, 60-965 Poznań
Opiekun – dr. hab. inż. arch. Krystyna Januszkiewicz; tel. 61 665-32-93;
e-mail:
krystyna.januszkiewicz@put.poznan.pl;

Przewodniczący – brak danych

84. KOŁO NAUKOWE "Grupa .NET" (wpisano do rejestru – 2014 r.)        
Politechnika Poznańska; Wydział Informatyki; ul. Piotrowo 2, 60-965 Poznań
Opiekun – mgr inż. Sylwia Kopczyńska; tel. 61 6652944; e-mail: sylwia.kopczynska@put.poznan.pl;
Przewodniczący – Rafał Traciłowski

85. KOŁO NAUKOWE „Polonium” (wpisano do rejestru - 2014 r.)
Politechnika Poznańska; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Piotrowo 5,
60-965 Poznań

Opiekun – Dziekan prof. dr hab. inż. Janusz Wojtkowiak
Opiekun organizacyjny: dr Jędrzej Łukasiewicz tel. 61 224 4511; 
dr Krzysztof Siodła tel. 61 665 2271

Przewodniczący – Weronika Zapaśnik

86. KOŁO NAUKOWE „KARP” (wpisano do rejestru - 2014 r.)
Politechnika Poznańska; Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania,  Instytut Technologii Mechanicznej; ul. Piotrowo 5, 60-965 Poznań
Opiekun – mgr inż. Jakub Wojciechowski, mgr inż. Arkadiusz Pietrowiak tel. 61 665 2251;
Przewodniczący – Jan Jakubek

87. KOŁO NAUKOWE „KNPS” (wpisano do rejestru - 2014 r.)
Politechnika Poznańska; Wydział Maszyn Roboczych i Transportu; Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych; ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań
Opiekun – dr hab. inż. Grzegorz Ślaski tel. 61 665 2222; dr inż. Jerzy Kupiec tel. 61 665 2775;
Przewodniczący – Tomasz Naworyta

88.  KOLO NAUKOWE „MERP”
Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn, ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań
Opiekun – mgr inż. Jan Górecki, tel. 61 665 2053, jan.gorecki@put.poznan.pl,
Przewodniczący: Jakub Pszczółkowski

89. KOŁO NAUKOWE „ETIFIZ.EDU.FUN”
Wydział Fizyki Technicznej; ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań
Opiekun – mgr Dorota Gołębiewska; tel. 61 665-31-98; e-mail: dorota.golebiewska@put.poznan.pl
Przewodniczący – Damian Lewandowski

90. KOŁO NAUKOWE „CLEAN ENERGY”
Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań
Opiekun – dr inż. Rafał Ślefarski; tel. 61 665 2643; e-mail:  rafal.slefarski@put.poznan.pl
Przewodniczący – Michał Stankowski

 

 

 

 

 

  WYKAZ UCZELNIANYCH ORGANIZACJI STUDENCKICH
DZIAŁAJĄCYCH NA POLITECHNICE POZNAŃSKIEJ

1. STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ 
Politechnika Poznańska; pl. M. Skłodowskiej-Curie 2, 60-965 Poznań
Przewodniczący – prof. dr hab. inż. Zbigniew Stein
Wiceprzewodniczący – mgr inż. Stanisław Olejniczak; tel. 61 665-53-02; e-mail: absolwent@put.poznan.pl 

2. ZRZESZENIE STUDENTÓW POLSKICH – Rada Uczelniana Politechniki Poznańskiej (wpisane do rejestru – 2004 r.)
Politechnika Poznańska; ul. Św. Rocha 11 B DS-6 pok. 8, 60-965 Poznań
Przewodniczący – Filip Siciński

3. KLUB ŻEGLARSKI AZS POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ (wpisane do rejestru – 2004 r.)
Politechnika Poznańska; ul. Jana Pawła II 26 DS-2, 60-965 Poznań
Komandor Klubu – Piotr Szczeszek
 
4. CHÓR MĘSKI PP „CANTAMUS”
Politechnika Poznańska; Biuro Rektora; pl. M. Skłodowskiej-Curie 5 p. 208, 60-965 Poznań,
Opiekun – mgr Krystyna Długosz, Kierownik Biura Rektora; tel. 61 665-36-91; e-mail: biuro.rektora@put.poznan.pl 

5. AKADEMICKI KLUB GÓRSKI „HALNY” (wpisane do rejestru – 1983 r.)
Politechnika Poznańska; ul. Św. Rocha 11 B/9, 61-142 Poznań
Prezes – Marta Brylewska

6. AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY (wpisane do rejestru – 1983 r.)
Politechnika Poznańska; Studium Wychowania Fizycznego i Sportu; ul. Jana Pawła II 28 DS-1, 60-965 Poznań
Prezes – mgr Wojciech Weiss; tel. 61 665-25-17, 61 665-26-17
strona: www.azs.put.poznan.pl

7. AKADEMICKI KLUB KAJAKOWY „PANTA REI” (wpisane do rejestru – 1995 r.)
Politechnika Poznańska; ul. Jana Pawła II 26 DS-2 sala 012, 60-965 Poznań
Prezes – Joanna Nowicka
strona: www.pantarei.put.poznan.pl

8. –

9. NIEZALEŻNE ZRZESZENIE STUDENTÓW POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ (wpisane do rejestru – 1998 r.)
Politechnika Poznańska; ul. Św. Rocha 11 B DS-6 pok. 8, 60-965 Poznań
Przewodniczący – Mateusz Toczko; e-mail: kontakt.nzs.pp@gmail.com

10. ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HARCERSKI KRĄG AKADEMICKI "SKIPP" (STUDENCKI KRĄG INSTRUKTORSKI przy PP) przy Politechnice Poznańskiej (wpisane do rejestru – 1984 r.)
Politechnika Poznańska; ul. Jana Pawła II 26 DS-2 pok. 28 – Harcówka, 60-965 Poznań
Przewodnicząca – phm. Jolanta Bączkiewicz; e-mail: skipp.poznan@gmail.com

 WYKAZ ORGANIZACJI STUDENCKICH DZIAŁAJĄCYCH
PRZY POLITECHNICE POZNAŃSKIEJ

1. KOMITET LOKALNY IAESTE (INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR THE EXCHANGE STUDENTS FOR TECHNICAL EXPERIENCE) PRZY CENTRUM PRAKTYK I KARIER STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ (działalność prowadzona od roku 2004)
Politechnika Poznańska; ul. Św. Rocha 11, 60-965 Poznań
Prezes – Hanna Zawadzka

2. KOŁO KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA MŁODZIEŻY PRZY POLITECHNICE POZNAŃSKIEJ (działalność prowadzona od roku 2007)
Duszpasterstwo Akademickie przy kościele Św. Rocha w Poznaniu; ul. Św. Rocha 10 Poznań
Opiekun – dr hab. inż. Tadeusz Pankowski, prof. nadzw. PP; tel. 61 665-35-92 
Prezes – Weronika Makać

3. EUROPEJSKIE FORUM STUDENTÓW AEGEE-POZNAŃ (działalność prowadzona od roku 2002)
ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań
Adres do korespondencji:
Uniwersytet Ekonomiczny 010 B ul. Niepodległości 10, 60-967 Poznań; e-mail: office@aegee.poznan.pl
Prezes – Jolanta Miszkiewicz

4. SEKCJA LOKALNA INTERNATIONAL EXCHANGE ERASMUS STUDENT NETWORK (działalność prowadzona od roku 2002)
Biuro Samorządu Studentów Politechniki Poznańskiej; ul. Kórnicka 5 DS nr 3 pok. 22, 60-965 Poznań
Przewodniczący – Bartosz Krzysztof Wieczerski

5. SEKCJA LOKALNA RUCHU NOWEGO ŻYCIA: RUCH AKADEMICKI POD PRĄD (działalność prowadzona od roku 2002)
Wojska Polskiego 84/5, 60-625 Poznań
Przewodniczący – Marek Felskowski

6. STUDENCKIE FORUM BUSINESS CENTRE CLUB POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ (działalność prowadzona od roku 2012)
Politechnika Poznańska; Samorząd Studentów, DS nr 3, ul. Kórnicka 5, 60-965 Poznań
Student inicjator - Bartosz Gromada

7. KOMITET LOKALNY AIESEC POZNAŃ (działalność prowadzona od roku 2008)
Al. Niepodległości 10, 60-967 Poznań
Prezydent – Maciej Głowacki

8. STOWARZYSZENIE STUDENTÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ „NIEPRZECIĘTNI” (działalność prowadzona od roku 2010)
Politechnika Poznańska; Studium Wychowania Fizycznego i Sportu; ul. Jana Pawła II nr 28, 60-965 Poznań
Prezes – Dominik Czerkawski

ZałącznikWielkość
Wykaz Kół Naukowych.pdf100.49 KB
Wykaz Organizacji Studenckich.pdf46.29 KB

Metryczka

Wprowadzono: 04-07-2011 11:48
Aktualizacja: 19-02-2016 11:42
Dodane przez: bipmaster

Zmiany | Wersja oficjalna artykułu