Struktura własnościowa i majątek

Szczegółowe informacje  dotyczące struktury własnościowej oraz majątku Politechniki Poznańskiej zawarte są w rocznych sprawozdaniach rektora z działalności Uczelni oraz w sparwozdaniach finansowych.

Powyższe dokumenty są dostępne w zakładce "Sprawozdania"

Wytworzono: 
Mon, 07/04/2011

Metryczka

Wytworzono: 04-07-2011
Wprowadzono: 04-07-2011 11:33
Aktualizacja: 04-03-2015 12:51
Dodane przez: bipmaster

Zmiany | Wersja oficjalna artykułu