Informacje kontaktowe

Rektor Politechniki Poznańskiej

Sekretariat Rektora
Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
tel. 61-665-3537, 61-833-3881, fax. 61-665-3770
e-mail : Sekretariat.Rektora [ at ] put.poznan.pl

 

Prorektorzy Politechniki Poznańskiej

Sekretariat Prorektorów
Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
tel. 61-665-3692, 61-833-3481, fax. 61-665-3699
e-mail : Sekretariat.Prorektorow [ at ] put.poznan.pl

 

Kanclerz Politechniki Poznańskiej

Sekretariat Kanclerza
Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
tel. 61-665-3524, fax. 61-665-3530
e-mail : Sekretariat.Kanclerza [ at ] put.poznan.pl

 

Uczelnia

Biuro Rektora
Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, Poznań
tel. 61-665-3639, 61-833-2833, fax. 61-665-3635
e-mail : Biuro.Rektora [ at ] put.poznan.pl

 

Studia i kształcenie

Dział Kształcenia i Spraw Studenckich
Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, Poznań
tel. 61-665-3548, -3640, fax. 61-665-3750
e-mail : Dzial.Ksztalcenia [ at ] put.poznan.pl

 

Współpraca z Zagranicą

Dział Współpracy z Zagranicą
Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
tel. 61-665-3544, -3528, fax. 61-665-3544
e-mail : Dzial.Wspolpracy [ at ] put.poznan.pl

 

Badania Naukowe

Dział Spraw Naukowych
Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
tel. 61-665-3696, -3520, -3618, fax. 61-665-3672
e-mail : Dzial.Badan [ at ] put.poznan.pl

 

Współpraca nauki z gospodarką

Centrum Innowacji, Rozwoju i Transferu Technologii Politechniki Poznańskiej
ul. Kórnicka 5 (Dom Studencki nr 3), 61-138 Poznań
tel. 61-647-5846, fax. 61-647-5806
e-mail : ciritt [ at ] put.poznan.pl

 

Kwestura (Sekretariat)

Kwestura (Sekretariat)
Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 2, 60-965 Poznań
tel. 61-665-3612, -3646, fax. 61-665-3788
e-mail : Kwestura [ at ] put.poznan.pl

 

Dział Osobowy

Dział Osobowy
Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 2, 60-965 Poznań
tel. 61-665-3619, -3620, fax. 61-665-3616
e-mail : Dzial.Osobowy [ at ] put.poznan.pl

 

Dział Audytu i Kontroli Wewnętrznej

Dział Audytu i Kontroli Wewnętrznej
Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 2, 60-965 Poznań
tel. 61-665-3761, fax. 61-665-3736
e-mail : audyt [ at ] put.poznan.pl

 

Zamówienia publiczne

Dział Zamówień Publicznych
Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
tel. 61-665-3538, -3638, fax. 61-665-3559, -3738
e-mail : Dzial.Rozwoju [ at ] put.poznan.pl

 

Biblioteka Politechniki Poznańskiej

Biblioteka
Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
tel. 61-665-3519, -3668, fax. 61-665-3615
e-mail : biblioteka [ at ] put.poznan.pl

 

Promocja Uczelni

Dział Informacji i Promocji
pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
tel. 61-665-3610, fax. 61-665-3752
e-mail : Dzial.Promocji [ at ] put.poznan.pl

 

Ubezpieczenia i wypłata stypendiów

Dział Wynagrodzeń i Stypendiów
Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 2, 60-965 Poznań
tel. 61-665-37-09

 

Zasady przyznawania stypendiów

określane są przez dziekanaty poszczególnych wydziałów:

  • Wydział Architektury - tel.61-665-3255
  • Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska - tel.61-665-2410, -2412
  • Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania - tel.61-665-2361, -2362, -2061
  • Wydział Elektroniki i Telekomunikacji - tel.61-665-2293
  • Wydział Elektryczny - tel.61-665-2539, -2541, -2543, -2547
  • Wydział Fizyki Technicznej - tel.61-665-3200
  • Wydział Inżynierii Zarządzania - tel.61-665-3420, -3423, -3425
  • Wydział Informatyki - tel.61-665-3420, -3423, -3425
  • Wydział Maszyn Roboczych i Transportu - tel.61-665-2355
  • Wydział Technologii Chemicznej - tel.61-665-2351, -2352
Wytworzono: 
Sun, 05/01/2011

Metryczka

Wytworzono: 01-05-2011
Wytworzone przez: Andrzej Witowiak
Wprowadzono: 01-05-2011 20:27
Aktualizacja: 01-05-2011 20:28
Dodane przez: bipmaster

Zmiany | Wersja oficjalna artykułu