Zarządzenia

Zarządzenie Nr 25 z dnia 18 grudnia 2017 r.

w sprawie finansowania działalności Uczelni w roku 2018 do czasu przyjęcia planu rzeczowo-finansowego

Zarządzenie Nr 24 z dnia 15 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany Regulaminu podziału i gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie Nr 23 z dnia 15 grudnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia obowiązku rejestracji umów

Zarządzenie Nr 22 z dnia 11 grudnia 2017 r.

w sprawie szczegółowych zasad ustalania i wyliczania wynagrodzeń pracowników (twórców) za wykonywanie prac będących przedmiotem prac autorskich

Zarządzenie Nr 21 z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu sporządzania i ogłaszania list rankingowych najlepszych absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia Politechniki Poznańskiej, którzy mogą ubiegać się umorzenie pożyczki i kredytu studenckiego

Zarządzenie Nr 20 z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych "Zarządzanie zakupami i zaopatrzeniem"

Zarządzenie Nr 19 z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych "Informatyczne systemy zarządzania produktem i procesem w Przemyśle 4.0"

Zarządzenie Nr 18 z dnia 9 października 2017 r.

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych "Ochrona zabytków sztuki inżynieryjnej"

Zarządzenie Nr 17 z dnia 9 października 2017 r.

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych "Doradztwo zawodowe z przedsiębiorczością"

Zarządzenie Nr 16 z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej doktorantom Politechniki Poznańskiej
Subskrybuje zawartość