Uchwały

Uchwała Nr 101 z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie kierunku Matematyka w technice na Wydziale Elektrycznym

Uchwała Nr 99 z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie wysokości kosztów ogólnouczelnianych, kosztów centrów i jednostek wspomagających kształcenie oraz funduszy centralnych

Uchwała Nr 100 z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Uchwała Nr 99 z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie wysokości kosztów ogólnouczelnianych, kosztów centrów i jednostek wspomagających kształcenie oraz funduszy centralnych

Uchwała Nr 98 z dnia 11 maja 2018 r.

w sprawie zmiany w Regulaminie Gospodarki Finansowej

Uchwała Nr 97 z dnia 11 maja 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu

Uchwała Nr 96 z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie kierunku studiów Logistyka na Wydziale Inżynierii Zarządzania

Uchwała Nr 95 z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Uchwała Nr 94 z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie limitów przyjęć na studia w roku akademickim 2018/2019

Uchwała Nr 93 z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia zmiany planu rzeczowo-finansowego
Subskrybuje zawartość