Uchwały

Wykaz uchwał w kadencji 2012-2016

Wykaz uchwał w kadencji 2012-2016

Uchwała Nr 2 z dnia 28 września 2016 r.

w sprawie zniesienia kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Uchwała Nr 1 z dnia 28 września 2016 r.

w sprawie zaopiniowania wniosku Politechniki Śląskiej

Wykaz Uchwał w Kadencji 2016-2020

Uchwała Nr 208 z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie uchwalenia limitu przyjęć na studia niestacjonarne na kierunku Lotnictwo i kosmonautyka

Uchwała Nr 207 z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rektora z działalności Uczelni w roku akademickim 2015/2016

Uchwała Nr 206 z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2016

Uchwała Nr 205 z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Uchwała Nr 204 z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie uchwalenia zmiany planu rzeczowo-finansowego

Uchwała Nr 203 z dnia 25 maja 2016 r.

sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego
Subskrybuje zawartość