Struktura organizacyjna

Schemat organizacyjny

Schemat Organizacyjny Politechniki Poznańskiej

Schemat organizacyjny

Schemat organizacyjny Politechniki Poznańskiej

Schemat organizacyjny

Schemat Organizacyjny Politechniki Poznańskiej

Inne Komisje

.

Komisje Dyscyplinarne

Komisje Dyscyplinarne

Komisje Senackie

Komisje Senackie

Pion Z-cy Kanclerza ds. administracyjno-ekonomocznych

Pion Z-cy Kanclerza ds. administracyjno-ekonomocznych

Pion Kwestora

Pion Kwestora

Pion Kanclerza

Pion Kanclerza

Pion Prorektora ds. edukacji ustawicznej

Pion Prorektora ds. edukacji ustawicznej

Pion Prorektora ds. współpracy z gospodarką

Pion Prorektora ds. współpracy z gospodarką

Pion Prorektora ds. nauki

Pion Prorektora ds. nauki

Pion Prorektora ds. kształcenia

Komórki organizacyjne podporządkowane Prorektorowi ds. kształcenia

Pion Rektora

Pion Rektora

Wydział Technologii Chemicznej

Wydział Technologii Chemicznej

Wydział Inżynierii Transportu

Wydział Inżynierii Transportu

Wydział Inżynierii Zarządzania

Wydział Inżynierii Zarządzania

Wydział Informatyki

Wydział Informatyki

Wydział Fizyki Technicznej

Wydział Fizyki Technicznej

Wydział Elektryczny

Wydział Elektryczny

Wydział Elektroniki i Telekomunikacji

Wydział Elektroniki i Telekomunikacji

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Wydział Architektury

Wydział Architektury

Komisje

Komisje

Filie i oddziały zamiejscowe PP

Filie i oddziały zamiejscowe PP

Organizacje stowarzyszone z PP

Organizacje stowarzyszone z PP

Organizacje pracownicze

Organizacje pracownicze

Fundacje

Fundacje

Administracja centralna

Administracja centralna

Jednostki międzywydziałowe

Jednostki międzywydziałowe

Wydziały

Wydziały

Administracja Uczelni

Administracja Uczelni
Wytworzono: 
Mon, 07/04/2011