Zarządzenia

WYKAZ ZARZĄDZEŃ w Kadencji 2016-2020

Wykaz Zarządzeń

WYKAZ ZARZĄDZEŃ w Kadencji 2008-2012

Wykaz Zarządzeń

Uchwała Nr 181 z dnia 16 grudnia 2015 r.

w sprawie wyboru biegłego rewidenta

Zarządzenie Nr 32 z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia planu audytu wewnętrznego na rok 2017

Zarządzenie Nr 31 z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie finansowania działalności Uczelni w roku 2017 do czasu przyjęcia planu rzeczowo-finansowego

Zarządzenie Nr 30 z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian organizacyjnych w administracji centralnej

Zarządzenie Nr 36 z dnia 31 grudnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia Planu audytu wewnętrznego na rok 2016

Zarządzenie Nr 29 z dnia 12 grudnia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia procedur dotyczących obsługi współpracy międzynarodowej

Zarządzenie Nr 35 z dnia 23 grudnia 2015 r.

w sprawie finansowania działalności Uczelni w roku 2016 do czasu przyjęcia planu rzeczowo-finansowego

Zarządzenie Nr 28 z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia Planu audytu wewnętrznego na rok 2018

Zarządzenie Nr 28 z dnia 5 grudnia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia nazewnictwa kierunków studiów i specjalności w języku angielskim obowiązujące w Politechnice Poznańskiej

Zarządzenie Nr 34 z dnia 9 grudnia 2015 r.

w sprawie unieważnienia VIII przetargu nieograniczonego pisemnego na sprzedaż nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Ogrodowej 11

Zarządzenie Nr 27 z dnia 22 grudnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu sporządzania i ogłaszania list rankingowych najlepszych absolwentów studiów doktoranckich prowadzonych w Politechnice Poznańskiej, którzy mogą ubiegać się o umorzenie pożyczki i kredytu studenckiego

Zarządzenie Nr 27 z dnia 5 grudnia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia nazewnictwa jednostek organizacyjnych Politechniki Poznańskiej w języku angielskim

Zarządzenie Nr 33 z dnia 7 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Wydziału Fizyki Technicznej

Zarządzenie Nr 26 z dnia 22 grudnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego wykazu akt oraz instrukcji archiwalnej

Zarządzenie Nr 26 z dnia 30 września 2016 r.

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych "Sieci IPv6"

Zarządzenie Nr 32 z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych "Sterowniki PLC w urządzeniach mechatronicznych"

Zarządzenie Nr 25 z dnia 18 grudnia 2017 r.

w sprawie finansowania działalności Uczelni w roku 2018 do czasu przyjęcia planu rzeczowo-finansowego

Zarządzenie Nr 25 z dnia 28 września 2016 r.

w sprawie udzielenia zamówień publicznych o wartości powyżej 30 000 euro netto

Zarządzenie Nr 31 z dnia 6 października 2015 r.

w sprawie ustalenia wysokości stypendiów doktoranckich

Zarządzenie Nr 24 z dnia 15 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany Regulaminu podziału i gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie Nr 24 z dnia 28 września 2016 r.

w sprawie udzielenia zamówień publicznych o wartości do 30 000 netto

Zarządzenie Nr 30 z dnia 16 września 2015 r.

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych "Projektowanie obiektów przemysłowych: od symulacji procesowej do modelu 3D"

Zarządzenie Nr 23 z dnia 15 grudnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia obowiązku rejestracji umów

Zarządzenie Nr 23 z dnia 28 września 2016 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej doktorantom Politechniki Poznańskiej

Zarządzenie Nr 29 z dnia 10 września 2015 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 23 Rektora PP z dnia 12 grudnia 1995 r.

Zarządzenie Nr 22 z dnia 11 grudnia 2017 r.

w sprawie szczegółowych zasad ustalania i wyliczania wynagrodzeń pracowników (twórców) za wykonywanie prac będących przedmiotem prac autorskich

Zarządzenie Nr 22 z dnia 28 września 2016 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Politechniki Poznańskiej

Zarządzenie Nr 28 z dnia 31 sierpnia 2015 r.

w sprawie ustalenia wysokości stypendiów doktoranckich

Zarządzenie Nr 21 z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu sporządzania i ogłaszania list rankingowych najlepszych absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia Politechniki Poznańskiej, którzy mogą ubiegać się umorzenie pożyczki i kredytu studenckiego

Zarządzenie Nr 21 z dnia 1 września 2016 r.

w sprawie struktury organizacyjnej Politechniki Poznańskiej, obowiązków kierowniczych i zadań prorektorów, kanclerza i jego zastępców

Zarządzenie Nr 27 z dnia 31 sierpnia 2015 r.

w sprawie przeprowadzenia VIII przetargu nieograniczonego pisemnego na sprzedaż nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Ogrodowej 11

Zarządzenie Nr 20 z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych "Zarządzanie zakupami i zaopatrzeniem"

Zarządzenie Nr 20 z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie upoważnień, kontroli i odpowiedzialności w zakresie podejmowania zobowiązań finansowych

Zarządzenie Nr 26 z dnia 12 sierpnia 2015 r.

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych "Bezpieczeństwo sieci komputerowych"

Zarządzenie Nr 19 z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych "Informatyczne systemy zarządzania produktem i procesem w Przemyśle 4.0"

Zarządzenie Nr 19 z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian organizacyjnych w administracji centralnej

Zarządzenie Nr 25 z dnia 12 sierpnia 2015 r.

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych "Projektowanie i utrzymanie sieci Carrier Ethernet"

Zarządzenie Nr 18 z dnia 9 października 2017 r.

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych "Ochrona zabytków sztuki inżynieryjnej"

Zarządzenie Nr 18 z dnia 30 sierpnia 2016 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 6 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 19 marca 2015 r. (RO/III/6/2015)w sprawie realizacji w Politechnice Poznańskiej projektów finansowych ze źródeł innych niż dotacja dydaktyczna i statutowa MNiSW

Zarządzenie Nr 24 z dnia 12 sierpnia 2015 r.

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych "Sieci komputerowe: urządzenia i protokoły"

Zarządzenie Nr 43 z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie finansowania działalności Uczelni w roku 2015 do czasu przyjęcia planu rzeczowo-finansowego

Zarządzenie Nr 17 z dnia 9 października 2017 r.

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych "Doradztwo zawodowe z przedsiębiorczością"

Zarządzenie Nr 17 z dnia 16 sierpnia 2016 r.

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Inżynieria ruchu i planowanie transportu”

Zarządzenie Nr 23 z dnia 9 lipca 2015 r.

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych "Przemysłowe technologie gazowe i energetyka odnawialna"

Zarządzenie Nr 42 z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia Planu audytu wewnętrznego na rok 2015

Zarządzenie Nr 41 z dnia 22 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian organizacyjnych w administracji centralnej

Zarządzenie Nr 16 z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej doktorantom Politechniki Poznańskiej

Zarządzenie Nr 16 z dnia 29 czerwca 2016 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 7 Rektora PP w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne oraz za wydawanie niektórych dokumentów w roku akademickim 2016/2017

Zarządzenie Nr 40 z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie wewnętrznej polityki antymobbingowej

Zarządzenie Nr 22 z dnia 2 lipca 2015 r.

w sprawie przeprowadzenie VII przetargu nieograniczonego pisemnego na sprzedaż nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Ogrodowej 11

Zarządzenie Nr 40 z dnia 2 grudnia 2014 r.

w sprawie okresowej oceny nauczycieli akademickich

Zarządzenie Nr 39 z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie zmian organizacyjnych w administracji centralnej

Zarządzenie Nr 39 z dnia 1 grudnia 2014 r.

w sprawie wprowadzenia elektronicznej formy dokumentowania przebiegu studiów za pomocą systemu eProto

Zarządzenie Nr 38 z dnia 28 grudnia 2010 r.

w sprawie przyjęcia Planu kontroli wewnętrznej na rok 2011

Zarządzenie Nr 38 z dnia 23 grudnia 2009 r.

w sprawie finansowania działalności Uczelni w roku 2010 do czasu przyjęcia planu rzeczowo-finansowego

Zarządzenie Nr 38 z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie finansowania działalności Uczelni w roku 2014 do czasu przyjęcia planu rzeczowo-finansowanego

Zarządzenie Nr 38 z dnia 1 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Inżynierii Zarządzania

Zarządzenie Nr 15 z dnia 12 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Informatyki

Zarządzenie Nr 15 z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Instytutu Fizyki

Zarządzenie Nr 21 z dnia 2 lipca 2015 r.

w sprawie przeprowadzenie II przetargu nieograniczonego pisemnego na sprzedaż nieruchomości położonych w Poznaniu przy ul. Przemysłowej 62, ul. Czarneckiego 5, ul. Bergera 2, pl. M. Skłodowskiej-Curie (działka nr 44/3, obręb Wilda, arkusz 13), pl. M. Skłodowskiej-Curie 1, pl. M. Skłodowskiej-Curie 2 oraz przyjęcia treści jego Ogłoszenia i przyjęcia treści jego Regulaminu

Zarządzenie Nr 37 z dnia 28 grudnia 2010 r.

w sprawie przyjęcia Planu audytu wewnętrznego na rok 2011

Zarządzenie Nr 37 z dnia 23 grudnia 2009 r.

w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Informatyki i Zarządzania

Zarządzenie Nr 37 z dnia 23 grudnia 2013 r.

w sprawie utworzenia studiów doktoranckich " Nauka o Materiałach"

Zarządzenie Nr 37 z dnia 1 grudnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia III przetargu nieograniczonego pisemnego na sprzedaż nieruchomości położonej w Poznaniu przy ulicy Czarneckiego 5 oraz III przetargu nieograniczonego pisemnego na sprzedaż nieruchomości położonych w Poznaniu przy ulicy Bergera 2, pl. M. Skłodowskiej-Curie (działka 44/3), pl. M. Skłodowskiej-Curie 1, pl. M. Skłodowskiej-Curie 2

Zarządzenie Nr 36 z dnia 28 grudnia 2010 r.

w sprawie finansowania działalności Uczelni w roku 2011 do czasu przyjęcia planu rzeczowo-finansowego

Zarządzenie Nr 36 z dnia 15 grudnia 2009 r.

w sprawie przyjęcia treści Ogłoszenia i Regulaminu I przetargu nieograniczonego pisemnego na sprzedaż nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Strusia 12 oraz w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 36 z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie przyjęcia Planu wewnętrznego na rok 2014

Zarządzenie Nr 36 z dnia 1 grudnia 2014 r.

w sprawie przeprowadzenia III przetargu nieograniczonego pisemnego na sprzedaż nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Czarneckiego 5 oraz przyjęcia treści jego Regulaminu

Zarządzenie Nr 36 z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie przyjęcia Planu audytu wewnętrznego na rok 2012

Zarządzenie Nr 14 z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne oraz za wydawanie niektórych dokumentów w roku akademickim 2018/2019

Zarządzenie Nr 14 z dnia 12 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Elektrycznym

Zarządzenie Nr 14 z dnia 28 czerwca 2016 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 3 Rektora PP z dnia 20 stycznia 2014 r. (RO/I/3/2014) w sprawie zasad wynagradzania osób uczestniczących w realizacji projektów finansowanych ze źródeł innych niż dotacja dydaktyczna i statutowa MNiSW

Zarządzenie Nr 35 z dnia 22 grudnia 2010 r.

w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych „Przygotowanie i zarządzanie projektami partnerstwa publiczno-prywatnego”

Zarządzenie Nr 35 z dnia 15 grudnia 2009 r.

w sprawie przyjęcia treści Ogłoszenia i Regulaminu III przetargu nieograniczonego pisemnego na sprzedaż nieruchomości położonej w Międzyzdrojach oraz w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 20 z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian organizacyjnych w administracji centralnej

Zarządzenie Nr 35 z dnia 6 listopada 2013 r.

w sprawie likwidacji formacji obrony cywilnej (FOC)

Zarządzenie Nr 35 z dnia 1 grudnia 2014 r.

w sprawie przeprowadzenia III przetargu nieograniczonego pisemnego na sprzedaż nieruchomości położonych w Poznaniu przy ul. Bergera 2, pl. M. Skłodowskiej-Curie (działka 44/3), pl. M. Skłodowskiej-Curie 1, pl. M. Skłodowskiej-Curie 2 oraz przyjęcia treści jego Regulaminu

Zarządzenie Nr 35 z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie przyjęcia Planu kontroli wewnętrznej na rok 2012

Zarządzenie Nr 35 z dnia 31 sierpnia 2012 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich

Zarządzenie Nr 34 z dnia 29 września 2010 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania 5% najlepszych absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich Politechniki Poznańskiej, którzy mogą ubiegać się o 20% umorzenie kredytu studenckiego lub pożyczki studenckiej

Zarządzenie Nr 34 z dnia 30 października 2009 r.

w sprawie zmian organizacyjnych w administracji centralnej

Zarządzenie Nr 34 z dnia 16 września 2013 r.

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych "Technologie gazowe i energetyka odnawialna"

Zarządzenie Nr 34 z dnia 24 listopada 2014 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 10 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 14 kwietnia 2014 r. (RO/IV/10/2014) w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości powyżej 30 000 euro netto

Zarządzenie Nr 34 z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie finansowania działalności Uczelni w roku 2012 do czasu przyjęcia planu rzeczowo-finansowanego

Zarządzenie Nr 34 z dnia 31 sierpnia 2012 r.

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych "Ergonomia i inżynieria bezpieczeństwa pracy"

Zarządzenie Nr 33 z dnia 29 września 2010 r.

w sprawie wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia

Zarządzenie Nr 33 z dnia 30 października 2009 r.

w sprawie struktury organizacyjnej Politechniki Poznańskiej, obowiązków kierowniczych i zadań prorektorów, kanclerza i kwestora Politechniki Poznańskiej

Zarządzenie Nr 33 z dnia 19 sierpnia 2013 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich

Zarządzenie Nr 33 z dnia 24 listopada 2014 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 9 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 14 kwietnia 2014 r. (RO/IV/9/2014) w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości do 30 000 euro netto

Zarządzenie Nr 33 z dnia 12 grudnia 2011 r.

w sprawie zmian organizacyjnych w Instytucie Fizyki

Zarządzenie Nr 33 z dnia 31 sierpnia 2012 r.

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych "Organizacja i normowanie pracy"

Zarządzenie Nr 33 z dnia 22 grudnia 2008 r.

w sprawie finansowania działalności Uczelni w roku 2009 do czasu przyjęcia planu rzeczowo-finansowego

Zarządzenie Nr 13 z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie wprowadzenia "Polityki ochrony danych osobowych"

Zarządzenie Nr 13 z dnia 30 maja 2017 r.

w sprawie wynagrodzeń dla osób realizujących i obsługujących proces kształcenia

Zarządzenie Nr 13 z dnia 20 czerwca 2016 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich

Zarządzenie Nr 19 z dnia 11 czerwca 2015 r.

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 23 Rektora PP z dnia 12 grudnia 1995 r.

Zarządzenie Nr 32 z dnia 20 września 2010 r.

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Zarządzanie projektami i procesami biznesowymi”

Zarządzenie Nr 32 z dnia 30 października 2009 r.

w sprawie utworzenia Centrum Innowacji, Rozwoju i Transferu Technologii

Zarządzenie Nr 32 z dnia 19 sierpnia 2013 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Osiedla Studenckiego Politechniki Poznańskiej

Zarządzenie Nr 32 z dnia 30 września 2014 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej doktorantom Politechniki Poznańskiej

Zarządzenie Nr 32 z dnia 21 listopada 2011 r.

w sprawie przyjęcia treści Ogłoszenia i Regulaminu V przetargu nieograniczonego pisemnego na sprzedaż nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Ogrodowej 11

Zarządzenie Nr 32 z dnia 29 sierpnia 2012 r.

w sprawie ustalenia sposobu wyłaniania w Politechnice Poznańskiej grupy 5% najlepszych doktorantów w danej dziedzinie w danym roku akademickim uprawnionych do ubiegania się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

Zarządzenie Nr 32 z dnia 17 grudnia 2008 r.

w sprawie zmian w Regulaminie pracy Politechniki Poznańskiej

Zarządzenie Nr 31 z dnia 13 września 2010 r.

w sprawie gospodarki odpadami na Politechnice Poznańskiej

Zarządzenie Nr 31 z dnia 10 września 2009 r.

w sprawie przyjęcia treści Ogłoszenia i Regulaminu II przetargu nieograniczonego pisemnego na sprzedaż nieruchomości położonej w Międzyzdrojach oraz w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 31 z dnia 19 sierpnia 2013 r.

w sprawie opłat za korzystanie z miejsc w domach studenckich Politechniki Poznańskiej

Zarządzenie Nr 31 z dnia 30 września 2014 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Politechniki Poznańskiej

Zarządzenie Nr 31 z dnia 21 listopada 2011 r.

w sprawie przyjęcia treści Ogłoszenia i Regulaminu I przetargu nieograniczonego pisemnego na sprzedaż nieruchomości położonej w poznaniu przy ul. Palacza 18/Kazimierza Jarochowskiego

Zarządzenie Nr 31 z dnia 29 sierpnia 2012 r.

w sprawie ustalenia sposobu wyłaniania w Politechnice Poznańskiej grupy 5% najlepszych studentów danego kierunku w danym roku akademickim uprawnionych do ubiegania się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

Zarządzenie Nr 31 z dnia 17 grudnia 2008 r.

Wprowadzenia w PP regulaminu premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Zarządzenie Nr 30 z dnia 24 sierpnia 2009 r.

w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych „Maszyny i urządzenia energetyki cieplnej w ekologicznym przemyśle i rolnictwie

Zarządzenie Nr 12 z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie zmiany organizacyjnej w administracji centralnej

Zarządzenie Nr 12 z dnia 5 maja 2017 r.

w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Instytutu Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych

Zarządzenie Nr 12 z dnia 20 czerwca 2016 r.

w sprawie wprowadzenia "Regulaminu odpowiedzialności za mienie Politechniki Poznańskiej"

Zarządzenie Nr 30 z dnia 13 września 2010 r.

w sprawie struktury organizacyjnej formacji obrony cywilnej (FOC)

Zarządzenie Nr 29 z dnia 11 sierpnia 2009 r.

w sprawie zmian organizacyjnych w Instytucie Technologii Mechanicznej

Zarządzenie Nr 18 z dnia 11 czerwca 2015 r.

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych "Programowanie terminali mobilnych"

Zarządzenie Nr 30 z dnia 19 sierpnia 2013 r.

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych "Ekotechnologie i montaż"

Zarządzenie Nr 30 z dnia 22 września 2014 r.

w sprawie wynagrodzeń dla osób realizujących i obsługujących proces kształcenia

Zarządzenie Nr 30 z dnia 21 października 2011 r.

w sprawie zmian w Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów

Zarządzenie Nr 30 z dnia 23 sierpnia 2012 r.

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych "Projektowanie i eksploatacja układów hydraulicznych i pneumatycznych"

Zarządzenie Nr 30 z dnia 2 grudnia 2008 r.

w sprawie zmian w Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów

Zarządzenie Nr 29 z dnia 13 września 2010 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Domu Studenckiego Politechniki Poznańskiej

Zarządzenie Nr 28 z dnia 21 lipca 2009 r.

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych "Euromarketing"

Zarządzenie Nr 29 z dnia 19 sierpnia 2013 r.

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych "Wysokowydajna obróbka skrawaniem materiałów metalowych"

Zarządzenie Nr 29 z dnia 11 września 2014 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 31 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 19 sierpnia 2013 r. (RO/VIII/31/2013) w sprawie opłat za korzystanie z miejsc w domach studenckich Politechniki Poznańskiej

Zarządzenie Nr 29 z dnia 21 października 2011 r.

w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości do 14 000 euro netto

Zarządzenie Nr 29 z dnia 23 sierpnia 2012 r.

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych " Nowoczesne techniki komputerowe w projektowaniu"

Zarządzenie Nr 29 z dnia 2 grudnia 2008 r.

w sprawie udzielania zamówień publicznych

Zarządzenie Nr 28 z dnia 12 sierpnia 2010 r.

w sprawie użytkowania poza Uczelnią rzeczywych składników majątku trwałego Politechniki Poznańskiej i zmiany Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów PP

Zarządzenie Nr 27 z dnia 21 lipca 2009 r.

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych "Kompetencje edukacyjne w obszarze przedmiotów politechnicznych"

Zarządzenie Nr 28 z dnia 17 lipca 2013 r.

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych "Hurtownie danych i analiza danych dla zastosowań biznesowych"

Zarządzenie Nr 28 z dnia 29 sierpnia 2014 r.

w sprawie wzoru umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone przez Politechnikę Poznańską doktorantom

Zarządzenie Nr 28 z dnia 21 października 2011 r.

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych "Inżynieria oprogramowania"

Zarządzenie Nr 28 z dnia 23 sierpnia 2012 r.

w sprawie utworzenia Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej

Zarządzenie Nr 28 z dnia 18 listopada 2008 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 15 Rektora PP z dnia 8 sierpnia 2008 r. (RO/VIII/15/2008)

Zarządzenie Nr 11 z dnia 16 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3 Rektora PP z dnia 20 stycznia 2014 r.

Zarządzenie Nr 11 z dnia 20 kwietnia 2017 r.

w sprawie harmonogramu rekrutacji oraz wykazu kierunków, które prowadzone są w języku angielskim, a także wykazu kierunków, dla których Uczelnia wydaje skierowania do lekarza medycyny pracy na rok akademicki 2017/2018

Zarządzenie Nr 11 z dnia 20 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian organizacyjnych w administracji centralnej

Zarządzenie Nr 17 z dnia 10 czerwca 2015 r.

w sprawie odwołania przetargu nieograniczonego

Zarządzenie Nr 27 z dnia 12 sierpnia 2010 r.

w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych "Certyfikat kompetencji zawodowych z zakresu międzynarodowego i krajowego transportu drogowego osób i rzeczy"

Zarządzenie Nr 26 z dnia 21 lipca 2009 r.

w sprawie zmian organizacyjnych w administracji centralnej

Zarządzenie Nr 27 z dnia 17 lipca 2013 r.

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych "Zarządzanie E-biznesem"

Zarządzenie Nr 27 z dnia 29 sierpnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia treści Ogłoszenia II przetargu nieograniczonego pisemnego na sprzedaż nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Przemysłowej 62, II przetargu nieograniczonego pisemnego na sprzedaż nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Czarneckiego 5, II przetargu nieograniczonego pisemnego na sprzedaż nieruchomości położonych w Poznaniu przy ul. Bergera 2, pl. M. Skłodowskiej-Curie (działka 44/3), pl. M. Skłodowskiej-Curie 1, pl. M. Skłodowskiej-Curie 2

Zarządzenie Nr 27 z dnia 10 października 2011 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej doktorantom Politechniki Poznańskiej

Zarządzenie Nr 27 z dnia 23 sierpnia 2012 r.

w sprawie utworzenia Centrum Języków i Komunikacji Politechniki Poznańskiej

Zarządzenie Nr 27 z dnia 31 października 2008 r.

w sprawie przyjęcia Planu audytu wewnętrznego na rok 2009

Zarządzenie Nr 26A z dnia 28 października 2008 r.

w sprawie utworzenia Studium Podyplomowego „Przemysłowe systemy robotyki i automatyki”

Zarządzenie Nr 26 z dnia 14 lipca 2010 r.

w sprawie opłat za korzystanie z miejsc w domach studenckich Politechniki Poznańskiej

Zarządzenie Nr 25 z dnia 15 lipca 2009 r.

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych "Komputerowo wspomagane projektowanie technologii mechanicznej"

Zarządzenie Nr 26 z dnia 17 lipca 2013 r.

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych "Proinnowacyjne zarządzanie w wielkopolskich MSP

Zarządzenie Nr 26 z dnia 29 sierpnia 2014 r.

w sprawie przeprowadzenia II przetargu nieograniczonego pisemnego na sprzedaż nieruchomości położonych w Poznaniu przy ul. Bergera 2, pl. M. Skłodowskiej-Curie (działka nr 44/3), pl. M. Skłodowskiej-Curie 1, pl. M. Skłodowskiej-Curie 2 oraz przyjęcia treści jego Regulaminu

Zarządzenie Nr 26 z dnia 3 października 2011 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Politechniki Poznańskiej

Zarządzenie Nr 26 z dnia 16 lipca 2012 r.

w sprawie zmian organizacyjnych w Instytucie Inżynierii Lądowej

Zarządzenie Nr 26 z dnia 27 października 2008 r.

w sprawie utworzenia Studium Podyplomowego "Problemy zaopatrzenia w energię na poziomie gminy"

Zarządzenie Nr 10 z dnia 12 kwietnia 2018 r.

w sprawie szczegółowych zasad ustalania i wyliczania wynagrodzeń pracowników (twórców) za wykonywanie prac będących przedmiotem praw autorskich

Zarządzenie Nr 10 z dnia 20 kwietnia 2017 r.

w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne oraz za wydawanie niektórych dokumentów w roku akademickim 2017/2018

Zarządzenie Nr 10 z dnia 15 czerwca 2016 r.

w sprawie opłat za miejsce w domach studenckich PP

Zarządzenie Nr 25 z dnia 12 lipca 2010 r.

w sprawie udzielania zamówień publicznych powyżej kwoty 14 000 euro netto

Zarządzenie Nr 24 z dnia 9 lipca 2009 r.

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych "Odnawialne źródła energii. Współpraca z systemem elektroenergetycznym. Pomiary. Badania"

Zarządzenie Nr 16 z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie przeprowadzenia I przetargu nieograniczonego pisemnego na sprzedaż nieruchomości położonych w Poznaniu przy ul. Przemysłowej 62, ul. Czarnieckiego 5, ul. Bergera 2, pl, M. Skłodowskiej-Curie (działka nr 44/3, obręb Wilda, arkusz 13), ul. Przemysłowej (działka nr 44/2, obręb Wilda, arkusz 13), pl. M. Skłodowskiej-Curie 1, pl. M. Skłodowskiej-Curie 2 oraz przyjęcia treści jego Ogłoszenia i przyjęcia treści jego Regulaminu

Zarządzenie Nr 25 z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych "Innowacyjne zarządzanie rozwojem produktu i technologii"

Zarządzenie Nr 25 z dnia 29 sierpnia 2014 r.

w sprawie przeprowadzenia II przetargu nieograniczonego pisemnego na sprzedaż nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul, Czarneckiego 5 oraz przyjęcia treści jego Regulaminu

Zarządzenie Nr 25 z dnia 26 września 2011 r.

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych "Diagnostyka i monitoring urządzeń wysokiego napięcia pracujących w systemie elektroenergetycznym"

Zarządzenie Nr 25 z dnia 16 lipca 2012 r.

w sprawie zmian organizacyjnych w Instytucie Konstrukcji Budowlanych

Zarządzenie Nr 25 z dnia 27 października 2008 r.

w sprawie utworzenia Studium Podyplomowego „Metody informacyjne w mechatronice”

Zarządzenie Nr 24 z dnia 30 czerwca 2010 r.

w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 23 Rektora PP z dnia 12 grudnia 1995 r.

Zarządzenie Nr 23 z dnia 7 lipca 2009 r.

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych "Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie"

Zarządzenie Nr 24 z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych "Nowoczesny Menadżer Projektu Rozwojowego"

Zarządzenie Nr 24 z dnia 29 sierpnia 2014 r.

w sprawie przeprowadzenia II przetargu nieograniczonego pisemnego na sprzedaż nieruchomości położonej w Poznaniu przy ulicy Przemysłowej 62 oraz przyjęcia treści jego Regulaminu

Zarządzenie Nr 24 z dnia 22 września 2011 r.

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych "Odnawialne źródła energii. Technologie. Projektowanie. Finansowanie"

Zarządzenie Nr 24 z dnia 5 lipca 2012 r.

w sprawie opłat za korzystanie z miejsc w domach studenckich Politechniki Poznańskiej

Zarządzenie Nr 24 z dnia 15 października 2008 r.

w sprawie utworzenia Studium Podyplomowego „Technika współrzędnościowa i pomiary błędów kształtu”

Zarządzenie Nr 23 z dnia 9 czerwca 2010 r.

w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych „Realizacja usług telekomunikacyjnych w sieciach pakietowych (VoIP)”

Zarządzenie Nr 22 z dnia 2 lipca 2009 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 17 Rektora PP z dnia 18 czerwca 2009 r. (RO/VI/17/2009)

Zarządzenie Nr 23 z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych "Inżynieria wysokich napięć"

Zarządzenie Nr 23 z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmian organizacyjnych w administracji centralnej

Zarządzenie Nr 23 z dnia 22 września 2011 r.

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych "Technika świetlna - teoria i praktyka"

Zarządzenie Nr 23 z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania

Zarządzenie Nr 23 z dnia 14 października 2008 r.

w sprawie zmiany nazwy studium podyplomowego

Zarządzenie Nr 9 z dnia 9 kwietnia 2018 r.

w sprawie harmonogramu rekrutacji oraz wykazu kierunków, które prowadzone są w języku angielskim, a także wykazu kierunków, dla których Uczelni wydaje skierowanie do lekarza medycyny pracy na rok akademicki 2018/2019

Zarządzenie Nr 9 z dnia 10 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmiany Regulaminu podziału i gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie Nr 9 z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie struktury organizacyjnej Biblioteki PP

Zarządzenie Nr 15 z dnia 25 maja 2015 r.

w sprawie zmian organizacyjnych w Instytucie Inżynierii Lądowej

Zarządzenie Nr 22 z dnia 9 czerwca 2010 r.

W sprawie zmian organizacyjnych

Zarządzenie Nr 21 z dnia 2 lipca 2009 r.

w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości do 14 000 euro netto

Zarządzenie Nr 22 z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych "Mechatronika i diagnostyka silników lotniczych"

Zarządzenie Nr 22 z dnia 18 lipca 2014 r.

w sprawie przyjęcia treści Ogłoszenia I przetargu nieograniczonego pisemnego na sprzedaż nieruchomości położonej w Poznaniu przy ulicy Przemysłowej 62, I przetargu nieograniczonego pisemnego na sprzedaż nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Czarneckiego 5, I przetargu nieograniczonego pisemnego na sprzedaż nieruchomości położonych w Poznaniu przy ul. Bergera 2, pl. M. Skłodowskiej-Curie (działka nr 44/3), pl. M. Skłodowskiej-Curie 1, pl. M. Skłodowskiej-Curie 2.

Zarządzenie Nr 22 z dnia 19 września 2011 r.

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych "Zarządzanie zakupami w nowoczesnym przedsiębiorstwie"

Zarządzenie Nr 22 z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie zmian organizacyjnych w Instytucie Chemii i Elektrochemii Technicznej

Zarządzenie Nr 22 z dnia 9 września 2008 r.

w sprawie upoważnień, nadzoru i odpowiedzialności w zakresie gospodarki finansowej

Zarządzenie Nr 21 z dnia 8 czerwca 2010 r.

w sprawie zmiany wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne oraz za wydawanie niektórych dokumentów w roku akademickim 2010/2011

Zarządzenie Nr 20 z dnia 26 czerwca 2009 r.

w sprawie Regulaminu ustalania 5% najlepszych absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich Politechniki Poznańskiej, którzy mogą ubiegać się o 20% umorzenia kredytu studenckiego lub pożyczki studenckiej

Zarządzenie Nr 21 z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych "Eurokody w praktyce"

Zarządzenie Nr 21 z dnia 18 lipca 2014 r.

w sprawie przeprowadzenie I przetargu nieograniczonego pisemnego na sprzedaż nieruchomości położonych w Poznaniu przy ul. Bergera 2, pl. M. Skłodowskiej-Curie (działka nr 44/3), pl. M. Skłodowskiej-Curie 1, pl. M. Skłodowskiej-Curie 2 oraz przyjęcia treści jego Regulaminu

Zarządzenie Nr 21 z dnia 19 września 2011 r.

w sprawie przyjęcia treści Ogłoszenia i Regulaminu IV przetargu nieograniczonego pisemnego na sprzedaż nieruchomości położonej w Poznaniu przy Ogrodowej 11

Zarządzenie Nr 21 z dnia 4 czerwca 2012 r.

w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Architektury

Zarządzenie Nr 21 z dnia 9 września 2008 r.

w sprawie struktury organizacyjnej Politechniki Poznańskiej, obowiązków kierowniczych i zadań prorektorów, kanclerza i kwestora Politechniki Poznańskiej

Zarządzenie Nr 8 z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie likwidacji studiów podyplomowych

Zarządzenie Nr 8 z dnia 3 kwietnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia formularza zgłoszeniowego pracy zleconej dla prac o wartości powyżej 100 000 zł netto realizowanych na Politechnice Poznańskiej w ramach działalności gospodarczej

Zarządzenie Nr 8 z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie uchylenia zarządzenia

Zarządzenie Nr 20 z dnia 1 czerwca 2010 r.

w sprawie szczegółowych zasad ustalania i wyliczania wynagrodzenia nauczycieli akademickich Politechniki Poznańskiej za wykonanie prac będących przedmiotem praw autorskich

Zarządzenie Nr 19 z dnia 22 czerwca 2009 r.

w sprawie przyjęcia treści Ogłoszenia i Regulaminu I przetargu nieograniczonego pisemnego na sprzedaż nieruchomości położonej w Międzyzdrojach oraz w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 14 z dnia 25 maja 2015 r.

w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne oraz za wydawanie niektórych dokumentów w roku akademickim 2015/2016

Zarządzenie Nr 20 z dnia 18 lipca 2014 r.

w sprawie przeprowadzenia i przetargu nieograniczonego pisemnego na sprzedaż nieruchomości położonej w poznaniu przy ul. Czarneckiego 5 oraz przyjęcia treści jego Regulaminu

Zarządzenie Nr 20 z dnia 10 czerwca 2013 r.

w sprawie zasad gromadzenia, opracowania, udostępniania i archiwizowania utworów deponowania w Repozytorium Naukowym Politechniki Poznańskiej

Zarządzenie Nr 20 z dnia 8 września 2011 r.

w sprawie zmian organizacyjnych w administracji centralnej

Zarządzenie Nr 20 z dnia 29 maja 2012 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich

Zarządzenie Nr 20 z dnia 5 września 2008 r.

w sprawie zmian organizacyjnych w administracji centralnej

Zarządzenie Nr 19 z dnia 28 maja 2010 r.

w sprawie likwidacji Zespołu Działalności Gospodarczej

Zarządzenie Nr 19 z dnia 18 lipca 2014 r.

w sprawie przeprowadzania I przetargu nieograniczonego pisemnego na sprzedaż nieruchomości położonej w Poznaniu przy ulicy Przemysłowej 62 oraz przyjęcia treści jego Regulaminu

Zarządzenie Nr 19 z dnia 10 czerwca 2013 r.

w sprawie obowiązku przekazywania do Biblioteki informacji o publikacjach pracowników Politechniki Poznańskiej w celu ich udokumentowania i udostępniania

Zarządzenie Nr 19 z dnia 23 sierpnia 2011 r.

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych "Inżynieria komputerowa w systemach automatyki przemysłowej"

Zarządzenie Nr 19 z dnia 21 maja 2012 r.

w sprawie zmiany Planu kontroli wewnętrznej na rok 2012

Zarządzenie Nr 53 z dnia 28 grudnia 2012 r.

w prawie przyjęcia Planu audytu wewnętrznego na rok 2013

Zarządzenie Nr 19 z dnia 28 sierpnia 2008 r.

w sprawie utworzenia Studium Podyplomowego „Menadżer eksploatacji maszyn, bezpieczeństwa i higieny pracy”

Zarządzenie Nr 18 z dnia 24 maja 2010 r.

w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne oraz za wydawanie niektórych dokumentów w roku akademickim 2010/2011

Zarządzenie Nr 18 z dnia 18 czerwca 2009 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 13 Rektora PP z dnia 25 maja 2009 r. (RO/V/13/2009)

Zarządzenie Nr 18 z dnia 7 lipca 2014 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 3 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 20 stycznia 2014 r. (RO/I/3/2014) w sprawie zasad wynagradzania osób uczestniczących w realizacji projektów finansowanych ze źródeł innych niż dotacja dydaktyczna i statutowa MNISW

Zarządzenie Nr 18 z dnia 10 czerwca 2013 r.

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych "Zarządzanie ryzykiem w bankach"

Zarządzenie Nr 18 z dnia 23 sierpnia 2011 r.

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych "Komputerowo wspomagane projektowanie i realizacja programowalnych systemów sterowania"

Zarządzenie Nr 18 z dnia 21 maja 2012 r.

w sprawie zmian organizacyjnych w Instytucie Konstrukcji Budowlanych

Zarządzenie Nr 17 z dnia 21 maja 2012 r.

w sprawie zmiany nazwy studiów podyplomowych

Zarządzenie Nr 52 z dnia 21 grudnia 2012 r.

w sprawie finansowania działalności Uczelni w roku 2013 do czasu przyjęcia planu rzezczowo-finansowego

Zarządzenie Nr 18 z dnia 28 sierpnia 2008 r.

w sprawie postępowania w razie zagrożenia obiektów Politechniki Poznańskiej

Zarządzenie Nr 7 z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie wprowadzenia nazewnictwa jednostek organizacyjnych Politechniki Poznańskiej w języku angielskim

Zarządzenie Nr 7 z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Informatyki

Zarządzenie Nr 7 z dnia 19 maja 2016 r.

w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne oraz za wydawanie niektórych dokumentów w roku akademickim 2016/2017

Zarządzenie Nr 13 z dnia 25 maja 2015 r.

w sprawie ustalenia wysokości stypendiów doktoranckich

Zarządzenie Nr 17 z dnia 18 maja 2010 r.

w sprawie zmian w Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów

Zarządzenie Nr 17 z dnia 18 czerwca 2009 r.

w sprawie utworzenia Studium Podyplomowego "Edukacja Pedagogiczno-Dydaktyczna w Obszarze Wiedzy Technicznej"

Zarządzenie Nr 17 z dnia 7 lipca 2014 r.

w sprawie wprowadzenia "Procedur wyjazdowych " regulujących zasady obowiązujące pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Poznańskiej przy zagranicznych wyjazdach służbowych

Zarządzenie Nr 17 z dnia 29 maja 2013 r.

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych "Technika świetlna - teoria, pomiary i zastosowania"

Zarządzenie Nr 17 z dnia 1 sierpnia 2011 r.

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych "Zrównoważony rozwój energetyczny w planach samorządów terytorialnych"

Zarządzenie Nr 51 z dnia 21 grudnia 2012 r.

w sprawie zmian organizacyjnych w administracji centralnej

Zarządzenie Nr 17 z dnia 25 sierpnia 2008 r.

w sprawie utworzenia Studium Podyplomowego „Zarządzanie w elektrotechnice i elektroenergetyce”

Zarządzenie Nr 16 z dnia 18 maja 2010 r.

w sprawie wprowadzenia „Zasad przeprowadzania inwentaryzacji w Politechnice Poznańskiej”

Zarządzenie Nr 16 z dnia 29 maja 2009 r.

w sprawie utworzenia Studiów Doktoranckich "Fizyka Techniczna (Technical Physics)"

Zarządzenie Nr 16 z dnia 30 maja 2014 r.

w sprawie utworzenia interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie nanotechnologii

Zarządzenie Nr 16 z dnia 29 maja 2013 r.

w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne oraz za wydawanie niektórych dokumentów w roku akademickim 2013/2014

Zarządzenie Nr 16 z dnia 15 lipca 2011 r.

w sprawie powołania zespołów ds. przeglądu warunków pracy

Zarządzenie Nr 16 z dnia 14 maja 2012 r.

w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne oraz za wydawanie niektórych dokumentów w roku akademickim 2012/2013

Zarządzenie Nr 50 z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie zmian organizacyjnych w administracji centralnej

Zarządzenie Nr 16 z dnia 18 sierpnia 2008 r.

w sprawie powołania Służby Alarmowania

Zarządzenie Nr 6 z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie wprowadzenia nazewnictwa kierunków studiów i specjalności w języku angielskim

Zarządzenie Nr 6 z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie zakresu kompetencji i zadań Pełnomocnika rektora ds. jakości kształcenia

Zarządzenie Nr 6 z dnia 28 kwietnia 2016 r.

w sprawie harmonogramu rekrutacji oraz wykazu kierunków, które prowadzone są w języku angielskim, a także wykazu kierunków, dla których Uczelnia wydaje skierowanie do lekarza medycyny pracy na rok akademicki 2016/2017

Zarządzenie Nr 15 z dnia 11 maja 2010 r.

w sprawie przyjęcia treści Ogłoszenia i Regulaminu IV przetargu nieograniczonego pisemnego na sprzedaż nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Strusia 12 oraz w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 15 z dnia 28 maja 2009 r.

w sprawie struktury organizacyjnej formacji obrony cywilnej

Zarządzenie Nr 12 z dnia 4 maja 2015 r.

w sprawie struktury organizacyjnej Biblioteki PP

Zarządzenie Nr 15 z dnia 30 maja 2014 r.

w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne oraz za wydawanie niektórych dokumentów w roku akademickim 2014/2015

Zarządzenie Nr 15 z dnia 29 maja 2013 r.

w sprawie zasad wynagradzania osób uczestniczących w realizacji projektów finansowanych ze źródeł innych niż dotacja dydaktyczna i statutowa MNiSW

Zarządzenie Nr 15 z dnia 12 lipca 2011 r.

w sprawie utworzenia Studiów Doktoranckich "Zarządzanie i systemy produkcyjne"

Zarządzenie Nr 15 z dnia 26 kwietnia 2012 r.

w sprawie zasad planowania, organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony

Zarządzenie Nr 49 z dnia 7 grudnia 2012 r.

w sprawie przyjęcia treści Ogłoszenia i Regulaminu IV przetargu nieograniczonego pisemnego na sprzedaż nieruchomości położonej w Poznaniu, przy ul. Palacza 12/Kazimierza Jarochowskiego

Zarządzenie Nr 15 z dnia 8 sierpnia 2008 r.

w sprawie wynagrodzeń dla osób biorących udział w pracach realizowanych przez Politechnikę Poznańską

Zarządzenie Nr 14 z dnia 10 maja 2010 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Politechniki Poznańskiej

Zarządzenie Nr 14 z dnia 25 maja 2009 r.

w sprawie oceny przez studentów zajęć dydaktycznych, zasięgania opinii absolwentów o jakości kształcenia oraz hospitacji zajęć dydaktycznych

Zarządzenie Nr 14 z dnia 8 maja 2014 r.

w sprawie zmian organizacyjnych w Instytucie Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych

Zarządzenie Nr 14 z dnia 29 maja 2013 r.

w sprawie realizacji w Politechnice Poznańskiej projektów finansowych ze źródeł innych niż dotacja dydaktyczna i statutowa MNiSW

Zarządzenie Nr 14 z dnia 5 lipca 2011 r.

w sprawie zmian w Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów

Zarządzenie Nr 14 z dnia 23 kwietnia 2012 r.

w sprawie harmonogramu rekrutacji oraz wykazu kierunków/specjalności, które prowadzone są w języku angielskim, a także wykazu kierunków/specjalności dla których Uczelnia wydaje skierowanie do lekarza medycyny pracy na rok akademicki 2012/2013

Zarządzenie Nr 48 z dnia 30 listopada 2012 r.

w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Fizyki Technicznej

Zarządzenie Nr 14 z dnia 4 sierpnia 2008 r.

w sprawie zmian organizacyjnych w Instytucie Inżynierii Materiałowej

Zarządzenie Nr 13 z dnia 30 kwietnia 2010 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z wyników badań powstałych na Politechnice Poznańskiej

Zarządzenie Nr 13 z dnia 25 maja 2009 r.

w sprawie opłat za korzystanie z miejsc w domach studenckich Politechniki Poznańskiej

Zarządzenie Nr 13 z dnia 8 maja 2014 r.

w sprawie uzyskania indywidualnego numeru ResearcherID w bazie Web of Science

Zarządzenie Nr 13 z dnia 29 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmian organizacyjnych w administracji centralnej

Zarządzenie Nr 13 z dnia 10 czerwca 2011 r.

w sprawie przyjęcia treści Ogłoszenia i Regulaminu VI przetargu nieograniczonego pisemnego na sprzedaż nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Strusia 12

Zarządzenie Nr 13 z dnia 5 kwietnia 2012 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Politechniki Poznańskiej

Zarządzenie Nr 47 z dnia 12 listopada 2012 r.

w sprawie zmian organizacyjnych w Instytucie Silników Spalinowych i Transportu

Zarządzenie Nr 13 z dnia 10 lipca 2008 r.

w sprawie kosztów niekwalifikowanych i kosztów pośrednich realizacji projektów typu „Sieci doskonałości” i „Projekty współpracy”, a także „Badania na rzecz określonych grup, w szcze-gólności MŚP” w ramach Siódmego Programu Ramowego (7.PR) Unii Europejskiej

Zarządzenie Nr 5 z dnia 12 marca 2018 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12 Rektora PP z dnia 20 czerwca 2016 r.

Zarządzenie Nr 5 z dnia 9 marca 2017 r.

w sprawie zmian organizacyjnych w Instytucie Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa

Zarządzenie Nr 5 z dnia 6 kwietnia 2016 r.

w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości do 30000 euro netto na realizację projektów współfinansowanych ze środków EFRR w ramach WRPO na lata 2014-2020 oraz POIiŚ na lata 2014-2020

Zarządzenie Nr 11 z dnia 15 kwietnia 2015 r.

w sprawie harmonogramu rekrutacji oraz wykazu kierunków, które prowadzone są w języku angielskim, a także wykazu kierunków, dla których Uczelnia wydaje skierowanie do lekarza medycyny pracy na rok akademicki 2015/2016

Zarządzenie Nr 12 z dnia 28 kwietnia 2010 r.

w sprawie harmonogramu rekrutacji oraz wykazu kierunków/specjalności, które prowadzone są w języku angielskim, a także wykazu kierunków/specjalności, dla których uczelnia wydaje skierowanie do lekarza medycyny pracy na rok akademicki 2010/2011

Zarządzenie Nr 12 z dnia 25 maja 2009 r.

w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne oraz za wydawanie niektórych dokumentów w roku akademickim 2009/2010

Zarządzenie Nr 12 z dnia 28 kwietnia 2014 r.

w sprawie harmonogramu rekrutacji oraz kierunków, które prowadzone są w języku angielskim, a także wykazu kierunków, dla których uczelnia wydaje skierowanie do lekarza medycyny pracy na rok akademicki 2014/2015

Zarządzenie Nr 12 z dnia 29 kwietnia 2013 r.

w sprawie harmonogramu rekrutacji oraz wykazu kierunków, które prowadzone są w języku angielskim, a także wykazu kierunków, dla których uczelnia wydaje skierowanie do lekarza medycyny pracy na rok akademicki 2013/2014

Zarządzenie Nr 12 z dnia 31 maja 2011 r.

w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne oraz za wydawanie niektórych dokumentów w roku akademickim 2011/2012

Zarządzenie Nr 12 z dnia 26 marca 2012 r.

w sprawie wprowadzenia nazewnictwa kierunków studiów i specjalności oraz nazewnictwa terminologii akademickiej w języku angielskim

Zarządzenie Nr 46 z dnia 12 listopada 2012 r.

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych "Odnawialne źródła energii. Projektowanie. Finansowanie. Pomiary. Badania"

Zarządzenie Nr 12 z dnia 29 maja 2008 r.

w sprawie opłat za korzystanie z miejsc w domach studenckich Politechniki Poznańskiej

Zarządzenie Nr 11 z dnia 19 kwietnia 2010 r.

w sprawie organizacji kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego na Politechnice Poznańskiej i jej jednostkach organizacyjnych

Zarządzenie Nr 11 z dnia 30 kwietnia 2009 r.

w sprawie zmian w Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów

Zarządzenie Nr 11 z dnia 30 kwietnia 2009 r.

w sprawie zmian w Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów

Zarządzenie Nr 11 z dnia 14 kwietnia 2014 r.

w sprawie wprowadzania "Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych"

Zarządzenie Nr 11 z dnia 28 marca 2013 r.

W sprawie wprowadzenia "Karty audytu wewnętrznego"

Zarządzenie Nr 11 z dnia 12 maja 2011 r.

w sprawie treści Ogłoszenia i Regulaminu III przetargu nieograniczonego pisemnego na sprzedaż nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Ogrodowej 11 oraz w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 11 z dnia 14 marca 2012 r.

w sprawie wprowadzania nazewnictwa jednostek organizacyjnych Politechniki Poznańskiej w języku angielskim

Zarządzenie Nr 45 z dnia 31 października 2012 r.

w sprawie ustalenia wysokości stypendiów doktoranckich

Zarządzenie Nr 11 z dnia 16 maja 2008 r.

w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne oraz za wydawanie niektórych dokumentów w roku akademickim 2008/2009

Zarządzenie Nr 4 z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 26 Rektora PP z dnia 22 grudnia 2017 r.

Zarządzenie Nr 4 z dnia 17 lutego 2017 r.

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miasta”

Zarządzenie Nr 4 z dnia 7 marca 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie podziału i gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie Nr 10 z dnia 6 kwietnia 2010 r.

w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych „Nowoczesna diagnostyka wysokonapięciowych urządzeń elektroenergetycznych”

Zarządzenie Nr 10 z dnia 30 kwietnia 2009 r.

w sprawie wprowadzenia "Dokumentacji zasad rachunkowości Politechniki Poznańskiej"

Zarządzenie Nr 10 z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie przyjęcia treści Ogłoszenia IV przetargu nieograniczonego pisemnego na sprzedaż nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Przemysłowej 62, V przetargu nieograniczonego pisemnego na sprzedaż nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Czarnieckiego 5 oraz V przetargu nieograniczonego pisemnego na sprzedaż nieruchomości położonych w Poznaniu przy ul. Bergera 2, pl. M. Skłodowskiej-Curie (działka nr 44/3, obręb Wilda, arkusz 13), pl. M. Skłodowskiej-Curie 1, pl. M. Skłodowskiej-Curie 2

Zarządzenie Nr 10 z dnia 14 kwietnia 2014 r.

w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości powyżej 30 000 euro netto

Zarządzenie Nr 10 z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie organizacji kontroli zarządczej na Politechnice Poznańskiej i w jej jednostkach organizacyjnych

Zarządzenie Nr 10 z dnia 12 maja 2011 r.

w sprawie zmiany Regulaminu podziału i gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie Nr 10 z dnia 12 marca 2012 r.

w sprawie przyjęcia treści Ogłoszenia i Regulaminu III przetargu nieograniczonego pisemnego na sprzedaż nieruchomości położonej w Poznaniu przy ulicy Palacza 18/Kazimierza Jarochowskiego

Zarządzenie Nr 44 z dnia 29 października 2012 r.

w sprawie utworzenia Stałego Dyżuru Politechniki Poznańskiej

Zarządzenie Nr 10 z dnia 12 maja 2008 r.

w sprawie struktury organizacyjnej Biblioteki Głównej

Zarządzenie Nr 9 z dnia 30 kwietnia 2009 r.

w sprawie harmonogramu rekrutacji w roku akademickim 2009/2010

Zarządzenie Nr 9 z dnia 26 marca 2010 r.

w sprawie przyjęcia treści Ogłoszenia i Regulaminu III przetargu nieograniczonego pisemnego na sprzedaż nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Strusia 12 oraz w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 9 z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie przeprowadzenia V przetargu nieograniczonego pisemnego na sprzedaż nieruchomości położonych w Poznaniu przy ul. Bergera 2, pl. M. Skłodowskiej-Curie (działka nr 44/3, obręb Wilda, arkusz 13), pl. M. Skłodowskiej-Curie 1, pl. M. Skłodowskiej-Curie 2 oraz przyjęcia treści jego Regulaminu

Zarządzenie Nr 9 z dnia 14 kwietnia 2014 r.

w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości do 30 000 euro netto

Zarządzenie Nr 9 z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia treści Ogłoszenia i Regulaminu VI przetargu nieograniczonego pisemnego na sprzedaż nieruchomości położonej w Poznaniu, przy ulicy Palacza 18/Kazimierza Jarochowskiego

Zarządzenie Nr 9 z dnia 29 kwietnia 2011 r.

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych "Zarządzanie unijnymi projektami infrastrukturalnymi"

Zarządzenie Nr 9 z dnia 20 lutego 2012 r.

w sprawie okresowej oceny nauczycieli akademickich

Zarządzenie Nr 43 z dnia 29 października 2012 r.

w sprawie zasad planowania, organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony

Zarządzenie Nr 9 z dnia 12 maja 2008 r.

w sprawie utworzenia Studium Podyplomowego „Realizacja inwestycji celu publicznego oraz procedury FIDIC i Banku Światowego”

Zarządzenie Nr 8a z dnia 8 marca 2010 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 8 w sprawie realizacji projektów naukowych, badawczych i rozwojowych finansowanych z funduszy krajowych i zagranicznych

Zarządzenie Nr 8 z dnia 27 kwietnia 2009 r.

w sprawie harmonogramu rekrutacji w roku akademickim 2009/2010

Zarządzenie Nr 8 z dnia 4 marca 2010 r.

w sprawie realizacji projektów naukowych, badawczych i rozwojowych finansowanych z funduszy krajowych i zagranicznych

Zarządzenie Nr 8 z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie przeprowadzenia V przetargu nieograniczonego pisemnego na sprzedaż nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Czarnieckiego 5 oraz przyjęcia treści jego Regulaminu

Zarządzenie Nr 8 z dnia 5 lutego 2014 r.

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych "Inżynieria pożarowa budynków"

Zarządzenie Nr 8 z dnia 29 kwietnia 2011 r.

w sprawie zmian organizacyjnych w administracji centralnej

Zarządzenie Nr 8 z dnia 15 lutego 2012 r.

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych "Techniki świetlne w architekturze"

Zarządzenie Nr 42 z dnia 1 października 2012 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 39

Zarządzenie Nr 8 z dnia 6 maja 2008 r.

w sprawie zmiany regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Politechniki Poznańskiej

Zarządzenie Nr 3 z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie okresowej oceny nauczycieli akademickich

Zarządzenie Nr 3 z dnia 13 lutego 2017 r.

w sprawie zmian w Regulaminie premiowania pracowników Politechniki Poznańskiej niebędących nauczycielami akademickimi

Zarządzenie Nr 3 z dnia 3 marca 2016 r.

w sprawie wprowadzenia "Karty audytu wewnętrznego"

Zarządzenie Nr 7 z dnia 27 kwietnia 2009 r.

w sprawie zmian organizacyjnych w administracji centralnej

Zarządzenie Nr 7 z dnia 23 lutego 2010 r.

w sprawie zasad realizacji prac remontowych w Politechnice Poznańskiej

Zarządzenie Nr 7 z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie przeprowadzenia IV przetargu nieograniczonego pisemnego na sprzedaż nieruchomości położonej w Poznaniu przy ulicy Przemysłowej 62 oraz przyjęcia treści jego Regulaminu

Zarządzenie Nr 7 z dnia 5 lutego 2014 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania 5% najlepszych absolwentów studiów doktoranckich prowadzonych na Politechnice Poznańskiej, którzy mogą ubiegać się o 20% umorzenia kredytu studenckiego lub pożyczki studenckiej.

Zarządzenie Nr 7 z dnia 6 marca 2013 r.

w sprawie wprowadzenia nazewnictwa jednostek organizacyjnych Politechniki Poznańskiej w języku angielskim

Zarządzenie Nr 7 z dnia 27 kwietnia 2011 r.

w sprawie harmonogramu rekrutacji oraz wykazu kierunków/specjalności, które prowadzone są w języku angielskim, a także wykazu kierunków/specjalności, dla których uczelnia wydaje skierowanie do lekarza medycyny pracy na rok akademicki 2011/2012

Zarządzenie Nr 7 z dnia 15 lutego 2012 r.

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych "Twórcze konstruowanie"

Zarządzenie Nr 41 z dnia 28 września 2012 r.

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych "Organizacja i zarządzanie produkcją"

Zarządzenie Nr 7 z dnia 31 marca 2008 r.

w sprawie utworzenia Studium Podyplomowego „Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w konkurencyjnej gospodarce”

Zarządzenie Nr 6 z dnia 11 marca 2009 r.

w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości do 14 000 euro netto

Zarządzenie Nr 6 z dnia 15 lutego 2010 r.

w sprawie wprowadzenia nazewnictwa kierunków studiów i specjalności oraz słowniczka terminologii akademickiej w języku angielskim

Zarządzenie Nr 6 z dnia 19 marca 2015 r.

w sprawie realizacji w Politechnice Poznańskiej projektów finansowanych ze źródeł innych niż dotacja dydaktyczna i statutowa MNiSW

Zarządzenie Nr 6 z dnia 5 lutego 2014 r.

w sprawie odpłatności za egzaminy doktorskie

Zarządzenie Nr 6 z dnia 21 kwietnia 2011 r.

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych "Nowoczesne zarządzanie infrastrukturą IT w przedsiębiorstwie"

Zarządzenie Nr 6 z dnia 6 lutego 2012 r.

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych "Narzędzia, metodologia i kultura Six Sigma"

Zarządzenie Nr 6 z dnia 20 lutego 2013 r.

w sprawie wzoru umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne

Zarządzenie Nr 40 z dnia 28 września 2012 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej doktorantom Politechniki Poznańskiej

Zarządzenie Nr 6 z dnia 31 marca 2008 r.

w sprawie zmiany nazwy studium podyplomowego

Zarządzenie Nr 2 z dnia 19 lutego 2018 r.

w sprawie wprowadzenia formularza zgłoszeniowego pracy zleconej dla prac o wartości powyżej 100 000 zł netto realizowanych na Politechnice Poznańskiej w ramach działalności gospodarczej

Zarządzenie Nr 2 z dnia 8 lutego 2017 r.

w sprawie zmian organizacyjnych w Instytucie Konstrukcji Budowlanych

Zarządzenie Nr 2 z dnia 24 lutego 2016 r.

w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu

Zarządzenie Nr 5 z dnia 5 marca 2009 r.

w sprawie przygotowywania wniosków o finansowanie projektów z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych środków europejskich i międzynarodowych

Zarządzenie Nr 5 z dnia 12 lutego 2010 r.

w sprawie przyjęcia treści Ogłoszenia i Regulaminu II przetargu nieograniczonego pisemnego na sprzedaż nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Strusia 12 oraz w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 5 z dnia 5 lutego 2014 r.

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych "Zarządzanie publicznymi inwestycjami prospołecznymi"

Zarządzenie Nr 5 z dnia 16 marca 2015 r.

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych "Projektowanie parametryczne w architekturze"

Zarządzenie Nr 5 z dnia 12 kwietnia 2011 r.

w sprawie przyjęcia treści Ogłoszenia i Regulaminu I przetargu nieograniczonego pisemnego na sprzedaż nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Polanka oraz w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 5 z dnia 25 stycznia 2012 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu podziału i gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie Nr 5 z dnia 4 lutego 2013 r.

w sprawie struktury organizacyjnej Biblioteki PP

Zarządzenie Nr 39 z dnia 28 września 2012 r.

w sprawie zmian organizacyjnych w administracji centralnej

Zarządzenie Nr 5 z dnia 31 marca 2008 r.

w sprawie zmiany nazwy studium podyplomowego

Zarządzenie Nr 4 z dnia 16 lutego 2009 r.

w sprawie utworzenia Studium Podyplomowego „Podstawy rzeczoznawstwa w technice samochodowej”

Zarządzenie Nr 4 z dnia 8 lutego 2010 r.

w sprawie zmiany nazwy Biblioteki Głównej

Zarządzenie Nr 4 z dnia 31 stycznia 2014 r.

w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Lotniczego

Zarządzenie Nr 4 z dnia 2 lutego 2015 r.

w sprawie przyjęcia treści Ogłoszenia III przetargu nieograniczonego pisemnego na sprzedaż nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Przemysłowej 62, IV przetargu nieograniczonego pisemnego na sprzedaż nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Czarnieckiego 5 oraz IV przetargu nieograniczonego pisemnego na sprzedaż nieruchomości położonych w Poznaniu przy ul. Bergera 2, pl. M. Skłodowskiej-Curie (działka nr 44/3, obręb Wilda, arkusz 13), pl. M. Skłodowskiej-Curie 1, pl. M. Skłodowskiej-Curie 2.

Zarządzenie Nr 4 z dnia 22 marca 2011 r.

w sprawie przyjęcia treści Ogłoszenia i Regulaminu V przetargu nieograniczonego pisemnego na sprzedaż nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Strusia 12 oraz w sprawie powołania Komisji Pryetargowej

Zarządzenie Nr 4 z dnia 12 stycznia 2012 r.

w sprawie zawierania umów ze studentami studiów stacjonarnych

Zarządzenie Nr 4 z dnia 30 stycznia 2013 r.

w sprawie okresowej oceny nauczycieli akademickich

Zarządzenie Nr 38 z dnia 27 września 2012 r.

w sprawie zmiany w Regulaminie przyznawania stypendiów doktoranckich

Zarządzenie Nr 4 z dnia 26 lutego 2008 r.

w sprawie wzoru rewersu zewnętrznego

Zarządzenie Nr 3 z dnia 20 stycznia 2009 r.

w sprawie zmian w Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów

Zarządzenie Nr 3 z dnia 1 lutego 2010 r.

w sprawie zmiany Regulaminu podziału i gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie Nr 3 z dnia 20 stycznia 2014 r.

w sprawie zasad wynagradzania osób uczestniczących w realizacji projektów finansowanych ze źródeł innych niż dotacja dydaktyczna i statutowa MNiSZW

Zarządzenie Nr 3 z dnia 2 lutego 2015 r.

w sprawie przeprowadzenia IV przetargu nieograniczonego pisemnego na sprzedaż nieruchomości położonych w Poznaniu przy ul. Bergera 2, pl. M. Skłodowskiej-Curie (działka nr 44/3), pl. M. Skłodowskiej-Curie 1, pl. M. Skłodowskiej-Curie 2 oraz przyjęcia treści jego Regulaminu

Zarządzenie Nr 3 z dnia 15 marca 2011 r.

w sprawie struktury organizacyjnej Biblioteki PP

Zarządzenie Nr 3 z dnia 9 stycznia 2012 r.

w sprawie przyjęcia treści Ogłoszenia i Regulaminu VI przetargu nieograniczonego pisemnego na sprzedaż nieruchomości położonej w Poznaniu, przy ulicy Ogrodowej 11

Zarządzenie Nr 3 z dnia 30 stycznia 2013 r.

w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Inżynierii Zarządzania

Zarządzenie Nr 37 z dnia 25 września 2012 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Politechniki Poznańskiej

Zarządzenie Nr 3 z dnia 18 lutego 2008 r.

w sprawie wprowadzenia zasad przeprowadzania audytu wewnętrznego oraz kontroli wewnętrznej na Politechnice Poznańskiej

Zarządzenie Nr 1 z dnia 6 lutego 2018 r.

w sprawie rozliczania w Politechnice Poznańskiej przychodów z tytułu umów licencyjnych i umów o przeniesienie praw do własności intelektualnej

Zarządzenie Nr 1 z dnia 27 stycznia 2017 r.

w sprawie zasad używania przez pracownika pojazdu niebędącego własnością pracodawcy do celów służbowych w jazdach lokalnych i podróżach służbowych na terenie kraju.

Zarządzenie Nr 1 z dnia 18 stycznia 2016 r.

w sprawie harmonogramu okresowej oceny nauczycieli akademickich

Zarządzenie Nr 2 z dnia 20 stycznia 2009 r.

w sprawie udzielania zamówień publicznych

Zarządzenie Nr 2 z dnia 22 stycznia 2010 r.

w sprawie upoważnień kontroli i odpowiedzialności w zakresie podejmowania zobowiązań finansowych

Zarządzenie Nr 2 z dnia 20 stycznia 2014 r.

w sprawie realizacji w Politechnice Poznańskiej projektów finansowanych ze źródeł innych niż dotacja dydaktyczna i statutowa MNiSZW

Zarządzenie Nr 2 z dnia 2 lutego 2015 r.

w sprawie przeprowadzenia IV przetargu nieograniczonego pisemnego na sprzedaż nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Czarneckiego 5 oraz przyjęcia treści jego Regulaminu

Zarządzenie Nr 2 z dnia 14 lutego 2011 r.

w sprawie przyjęcia treści Ogłoszenia i Regulaminu II przetargu nieograniczonego pisemnego na sprzedaż nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Ogrodowej 11 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 2 z dnia 9 stycznia 2012 r.

w sprawie przyjęcia treści Ogłoszenia i Regulaminu I przetargu ograniczonego pisemnego na sprzedaż nieruchomości położonej w Poznaniu, przy ulicy Strusia 12

Zarządzenie Nr 2 z dnia 30 stycznia 2013 r.

w sprawie przyjęcia treści Ogłoszenia i Regulaminu V przetargu nieograniczonego pisemnego na sprzedaż nieruchomości położonej w Poznaniu, przy ulicy Palacza 18/Kazimierza Jarochowskiego

Zarządzenie Nr 2 z dnia 18 lutego 2008 r.

w sprawie wprowadzenia nazewnictwa kierunków studiów i specjalności w języku angielskim

Zarządzenie Nr 1 z dnia 5 stycznia 2010 r.

w sprawie przyjęcia Planu audytu wewnętrznego na rok 2010

Zarządzenie Nr 1 z dnia 17 stycznia 2014 r.

w sprawie harmonogramu okresowej oceny nauczycieli akademickich

Zarządzenie Nr 1 z dnia 2 lutego 2015 r.

w sprawie przeprowadzenia III przetargu nieograniczonego pisemnego na sprzedaż nieruchomości położonej w Poznaniu przy ulicy Przemysłowej 62 oraz przyjęcia treści jego Regulaminu

Zarządzenie Nr 1 z dnia 9 stycznia 2009 r.

w sprawie zmian organizacyjnych w Instytucie Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych

Zarządzenie Nr 1 z dnia 7 stycznia 2011 r.

w sprawie przyjęcia treści Ogłoszenia i Regulaminu I przetargu nieograniczonego pisemnego na sprzedaż nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Ogrodowej 11 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 1 z dnia 9 stycznia 2012 r.

w sprawie przyjęcia treści Ogłoszenia i Regulaminu II przetargu nieograniczonego pisemnego na sprzedaż nieruchomości położonej w Poznaniu, przy ulicy Palacza 18/Kazimierza Jarochowskiego

Zarządzenie Nr 1 z dnia 21 stycznia 2013 r.

w sprawie wynagrodzeń dla osób realizujących i obsługujących proces kształcenia

Zarządzenie Nr 1 z dnia 4 stycznia 2008 r.

w sprawie systemu poczty elektronicznej Politechniki Poznańskiej

Zarządzenie Nr 36 z dnia 24 września 2012 r.

w sprawie struktury organizacyjnej Politechniki Poznańskiej, obowiązków kierowniczych i zadań prorektorów, kanclerza i jego zastępców
Wytworzono: 
Mon, 09/24/2012

2016

WYKAZ ZARZĄDZEŃ w Kadencji 2012-2016