2016

ogółem:  2220
   
nauczyciele akademiccy 1301
pracownicy naukowo-dydaktyczni zatrudnieni na stanowiskach: 988
·  profesora zwyczajnego: 65
·  profesora nadzwyczajnego: 116
·  adiunkta: 491
    (w tym ze st. nauk. doktora habilitowanego) 136
·  asystenta: 316
    (w tym ze st. nauk. doktora) 99
pracownicy dydaktyczni zatrudnieni na stanowiskach: 313
·  docent dydaktyczny 3
·  starszego wykładowcy: 208
    (w tym ze st. nauk. doktora) 184
·  wykładowcy: 64
·  lektora i instruktora 32
dyplomowani bibliotekarze i dyp. prac. dokumentacji i inf. nauk.: w tym:
(1 adiunkt biblioteczny. 1 kustosz dyplomowany, 2 starszych kustoszy dyp.)
6
   
pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi 919
·  pracownicy naukowo-techniczni: 15
·  pracownicy inżynieryjno-techniczni i informatycy: 228
·  pracownicy biblioteczni oraz dokumentacji i informacji naukowej: 43
·  pracownicy ekonomiczno-administracyjni: 431
·  pozostali pracownicy uczelni: 202
 stan na 1.01.2016  
- dane w osobach  
- bez osób na umowę-zlecenie  
- łącznie z osobami na urlopach bezpłatnych  
- niezależnie od źródła finansowania  
- niezależnie czy to jest podstawowe czy dodatkowe miejsce pracy  

Metryczka

Wprowadzono: 03-08-2016 13:20
Aktualizacja: 31-01-2017 12:25
Dodane przez: maria.polit@put.poznan.pl

Zmiany | Wersja oficjalna artykułu