2013

ogółem:  2352
   
nauczyciele akademiccy 1263
pracownicy naukowo-dydaktyczni zatrudnieni na stanowiskach: 1005
·  profesora zwyczajnego: 64
·  profesora nadzwyczajnego: 150
·  adiunkta: 543
    (w tym ze st. nauk. doktora habilitowanego) 47
·  asystenta: 248
    (w tym ze st. nauk. doktora) 126
pracownicy dydaktyczni zatrudnieni na stanowiskach: 258
·  docent dydaktyczny 25
·  starszego wykładowcy: 143
    (w tym ze st. nauk. doktora) 114
·  wykładowcy: 51
·  lektora i instruktora 35
dyplomowani bibliotekarze i dyp. prac. dokumentacji i inf. nauk.: w tym:
(1 adiunkt biblioteczny. 1 kustosz dyplomowany, 2 starszych kustoszy dyp.)
4
   
pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi 1089
·  pracownicy naukowo-techniczni: 12
·  pracownicy inżynieryjno-techniczni i informatycy: 287
·  pracownicy biblioteczni oraz dokumentacji i informacji naukowej: 44
·  pracownicy ekonomiczno-administracyjni: 469
·  pozostali pracownicy uczelni: 277
   
- dane w osobach  
- bez osób na umowę-zlecenie  
- łącznie z osobami na urlopach bezpłatnych  
- niezależnie od źródła finansowania  
- niezależnie czy to jest podstawowe czy dodatkowe miejsce pracy  

Metryczka

Aktualizacja: 03-08-2016 13:48
Dodane przez: maria.polit@put.poznan.pl

Zmiany | Wersja oficjalna artykułu