2012

 

ogółem:  2332
   
nauczyciele akademiccy 1251
pracownicy naukowo-dydaktyczni zatrudnieni na stanowiskach: 999
·  profesora zwyczajnego: 70
·  profesora nadzwyczajnego: 149
·  adiunkta: 552
    (w tym ze st. nauk. doktora habilitowanego) 41
·  asystenta: 228
    (w tym ze st. nauk. doktora) 135
pracownicy dydaktyczni zatrudnieni na stanowiskach: 252
·  docent dydaktyczny 38
·  starszego wykładowcy: 129
    (w tym ze st. nauk. doktora) 99
·  wykładowcy: 51
·  lektora i instruktora 31
dyplomowani bibliotekarze i dyp. prac. dokumentacji i inf. nauk.: w tym:
(1 adiunkt biblioteczny. 1 kustosz dyplomowany, 2 starszych kustoszy dyp.)
3
   
pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi 1081
·  pracownicy naukowo-techniczni: 17
·  pracownicy inżynieryjno-techniczni i informatycy: 311
·  pracownicy biblioteczni oraz dokumentacji i informacji naukowej: 47
·  pracownicy ekonomiczno-administracyjni: 431
·  pozostali pracownicy uczelni: 275

Metryczka

Aktualizacja: 03-08-2016 12:42
Dodane przez: maria.polit@put.poznan.pl

Zmiany | Wersja oficjalna artykułu