2011

ogółem:  2333
nauczyciele akademiccy 1227
pracownicy naukowo-dydaktyczni zatrudnieni na stanowiskach: 984
·  profesora zwyczajnego: 66
·  profesora nadzwyczajnego: 144
·  adiunkta: 553
    (w tym ze st. nauk. doktora habilitowanego) 35
·  asystenta: 221
    (w tym ze st. nauk. doktora) 145
pracownicy dydaktyczni zatrudnieni na stanowiskach: 243
·  docent dydaktyczny 37
·  starszego wykładowcy: 125
    (w tym ze st. nauk. doktora) 93
·  wykładowcy: 47
·  lektora i instruktora 30
dyplomowani bibliotekarze i dyp. prac. dokumentacji i inf. nauk.: w tym:
(1 adiunkt biblioteczny. 1 kustosz dyplomowany, 2 starszych kustoszy dyp.)
4
   
pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi 1106
·  pracownicy naukowo-techniczni: 19
·  pracownicy inżynieryjno-techniczni i informatycy: 283
·  pracownicy biblioteczni oraz dokumentacji i informacji naukowej: 47
·  pracownicy ekonomiczno-administracyjni: 404
·  pozostali pracownicy uczelni: 353

stan na: 01.01.2011 r.

- dane w osobach
- bez osób na umowę-zlecenie
- łącznie z osobami na urlopach bezpłatnych
- niezależnie od źródła finansowania
- niezależnie czy to jest podstawowe czy dodatkowe miejsce pracy

Metryczka

Wprowadzono: 10-06-2016 13:41
Aktualizacja: 03-08-2016 13:15
Dodane przez: maria.polit@put.poznan.pl

Zmiany | Wersja oficjalna artykułu