2015

ogółem:  2282
nauczyciele akademiccy 1295
pracownicy naukowo-dydaktyczni zatrudnieni na stanowiskach: 1002
·  profesora zwyczajnego: 66
·  profesora nadzwyczajnego: 131
·  adiunkta: 505
    (w tym ze st. nauk. doktora habilitowanego) 90
·  asystenta: 300
    (w tym ze st. nauk. doktora) 122
pracownicy dydaktyczni zatrudnieni na stanowiskach: 293
·  docent dydaktyczny 13
·  starszego wykładowcy: 170
    (w tym ze st. nauk. doktora) 142
·  wykładowcy: 66
·  lektora i instruktora 39
dyplomowani bibliotekarze i dyp. prac. dokumentacji i inf. nauk.: w tym:
(1 adiunkt biblioteczny. 1 kustosz dyplomowany, 2 starszych kustoszy dyp.)
5
pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi 987
·  pracownicy naukowo-techniczni: 9
·  pracownicy inżynieryjno-techniczni i informatycy: 247
·  pracownicy biblioteczni oraz dokumentacji i informacji naukowej: 45
·  pracownicy ekonomiczno-administracyjni: 465
·  pozostali pracownicy uczelni: 221

stan na: 01.01.2015 r.

- dane w osobach
- bez osób na umowę-zlecenie
- łącznie z osobami na urlopach bezpłatnych
- niezależnie od źródła finansowania
- niezależnie czy to jest podstawowe czy dodatkowe miejsce pracy

Metryczka

Aktualizacja: 03-08-2016 13:18
Dodane przez: maria.polit@put.poznan.pl

Zmiany | Wersja oficjalna artykułu