2017

ogółem:  2203
   
nauczyciele akademiccy 1313
pracownicy naukowo-dydaktyczni zatrudnieni na stanowiskach: 1013
·  profesora zwyczajnego: 69
·  profesora nadzwyczajnego: 119
·  adiunkta: 505
    (w tym ze st. nauk. doktora habilitowanego) 118
·  asystenta: 320
    (w tym ze st. nauk. doktora) 102
pracownicy dydaktyczni zatrudnieni na stanowiskach: 300
·  docent dydaktyczny 6
·  starszego wykładowcy: 189
    (w tym ze st. nauk. doktora) 161
·  wykładowcy: 62
·  lektora i instruktora 38
dyplomowani bibliotekarze i dyp. prac. dokumentacji i inf. nauk.: w tym:
(1 adiunkt biblioteczny. 1 kustosz dyplomowany, 2 starszych kustoszy dyp.)
5
   
pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi 890
·  pracownicy naukowo-techniczni: 11
·  pracownicy inżynieryjno-techniczni i informatycy: 226
·  pracownicy biblioteczni oraz dokumentacji i informacji naukowej: 43
·  pracownicy ekonomiczno-administracyjni: 397
·  pozostali pracownicy uczelni: 213
 stan na 1.01.2016  
- dane w osobach  
- bez osób na umowę-zlecenie  
- łącznie z osobami na urlopach bezpłatnych  
- niezależnie od źródła finansowania  
- niezależnie czy to jest podstawowe czy dodatkowe miejsce pracy  

Metryczka

Aktualizacja: 11-09-2017 14:39
Dodane przez: Maria Polit

Zmiany | Wersja oficjalna artykułu