Ogłoszenie o możliwości składania ofert na zakup "Materiałów eksploatacyjnych do metalografii"

Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych Politechniki Poznańskiej ogłasza możliwość składania ofert na: zakup „Materiałów eksploatacyjnych do metalografii” . Zakup będzie realizowany w ramach projektu „Opracowanie nowej generacji pieców do azotowania z technologią ZeroFlow Feedback Control” finansowanego  w ramach umowy POIR.04.01.04-00-0010/16.
Realizacja projektu „ZeroFlowControl/ POIR.04.01.04-00-0010/16” została sfinansowana w ramach programu  „Operacyjny Inteligentny Rozwój”.

Forma zapłaty za dostarczony przedmiot zamówienia przelew na konto sprzedającego w ciągu 20 dni od daty dostarczenia zamówienia do miejsca jego odbioru i podpisania protokołu odbioru.

Miejsce dostarczenia całości przedmiotu zamówienia to:
Centrum Mechatroniki Biomechaniki i Nanoinżynierii Politechniki Poznańskiej
ul. Jana Pawła II 24
60-965 Poznań
Pokój 033 lub 034 (Laboratorium Podstaw Trwałości. Pracownia Materiałoznawstwa)

Oferty proszę składać drogą elektroniczną na FORMULARZU OFERTOWYM na wskazany poniżej adres mailowy.
Oferty można składać do dnia 30 grudnia br. do godziny 24.00 wyłącznie w formie elektronicznej na adres: grzegorz.kinal@put.poznan.pl.

Załączniki:
- specyfikacja,
- kryteria oceny,
- formularz ofertowy.

ZałącznikWielkość
G_K_Ogłoszenie BIP_PDF-1.pdf577.75 KB
G_K_Ogłoszenie_FORMULARZ_OFERTOWY_ BIP_PDF-1.pdf729.36 KB
G_K_Ogłoszenie_kryteria_ BIP_PDF.pdf542.8 KB
G_K_Ogłoszenie_Specyfikacja_ BIP_PDF.pdf743.44 KB

Metryczka

Aktualizacja: 20-12-2018 14:31
Dodane przez: maria.polit@put.poznan.pl

Zmiany | Wersja oficjalna artykułu