Publiczny

Zarządzenie Nr 23 z dnia 30 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 9 Rektora PP z dnia 9 kwietnia 2018 r. (RO/IV/9/2018)

Zarządzenie Nr 22 z dnia 12 października 2018 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6 Rektora PP z dnia 19 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 21 z dnia 12 października 2018 r.

w sprawie zasad gromadzenia, archiwizowania i udostępniania wyników prac intelektualnych pracowników i doktorantów Politechniki Poznańskiej

Zarządzenie Nr 20 z dnia 5 października 2018 r.

w sprawie likwidacji studiów podyplomowych

Zarządzenie Nr 19 z dnia 16 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 26 Rektora PP z dnia 22 grudnia 2017 r.

Zarządzenie Nr 18 z dnia 10 sierpnia 2018 r.

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych "Zarządzanie infrastrukturą edukacyjną"

Zarządzenie Nr 17 z dnia 12 lipca 2018 r.

w sprawie utworzenia interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich NanoBio Tech

Zarządzenie Nr 16 z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany nazwy Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu

Zarządzenie Nr 15 z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany w Regulaminie pracy Politechniki Poznańskiej

Zarządzenie Nr 14 z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne oraz za wydawanie niektórych dokumentów w roku akademickim 2018/2019
Subskrybuje zawartość