Publiczny

Ogłoszenie o możliwości składania ofert na zakup kanałów do potencjostatu-galwanostatu

Ogłoszenie o możliwości składania ofert na zakup kanałów do potencjostatu-galwanostatu, realizowany w ramach projektu TEAMTECH współfinansowanego przez Unię Europejską (koordynowanego przez – Fundację na Rzecz Nauki Polskiej). Realizacja projektu "A new generation of high energy hybrid capacitors – HYCAP" została sfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 POIR - nr umowy TEAM TECH/2016-3/17.

Zarządzenie Nr 20 z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych "Zarządzanie zakupami i zaopatrzeniem"

Zarządzenie Nr 19 z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych "Informatyczne systemy zarządzania produktem i procesem w Przemyśle 4.0"

Zarządzenie Nr 18 z dnia 9 października 2017 r.

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych "Ochrona zabytków sztuki inżynieryjnej"

Ogłoszenie o możliwości składania ofert na zakup "Młynka do rozdrobnień analitycznych"

Ogłoszenie o możliwości składania ofert na: zakup „Młynka do rozdrobnień analitycznych”, realizowany w ramach projektu TEAMTECH współfinansowanego przez Unię Europejską (koordynowanego przez – Fundację na Rzecz Nauki Polskiej). Realizacja projektu "A new generation of high energy hybrid capacitors - HYCAP" została sfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 POIR - nr umowy TEAM TECH/2016-3/17

Zarządzenie Nr 17 z dnia 9 października 2017 r.

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych "Doradztwo zawodowe z przedsiębiorczością"

Protokoły z posiedzeń kadencja 2016-2020

Protokoły z posiedzeń kadencja 2016-2020

Zarządzenie Nr 16 z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej doktorantom Politechniki Poznańskiej

Zarządzenie Nr 15 z dnia 12 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Informatyki

Zarządzenie Nr 14 z dnia 12 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Elektrycznym
Subskrybuje zawartość