Publiczny

Zarządzenie Nr 14 z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne oraz za wydawanie niektórych dokumentów w roku akademickim 2018/2019

Zarządzenie Nr 13 z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie wprowadzenia "Polityki ochrony danych osobowych"

Zarządzenie Nr 12 z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie zmiany organizacyjnej w administracji centralnej

Zarządzenie Nr 11 z dnia 16 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3 Rektora PP z dnia 20 stycznia 2014 r.

Zarządzenie Nr 10 z dnia 12 kwietnia 2018 r.

w sprawie szczegółowych zasad ustalania i wyliczania wynagrodzeń pracowników (twórców) za wykonywanie prac będących przedmiotem praw autorskich

Zarządzenie Nr 9 z dnia 9 kwietnia 2018 r.

w sprawie harmonogramu rekrutacji oraz wykazu kierunków, które prowadzone są w języku angielskim, a także wykazu kierunków, dla których Uczelni wydaje skierowanie do lekarza medycyny pracy na rok akademicki 2018/2019

Zarządzenie Nr 8 z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie likwidacji studiów podyplomowych

Zarządzenie Nr 7 z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie wprowadzenia nazewnictwa jednostek organizacyjnych Politechniki Poznańskiej w języku angielskim

Zarządzenie Nr 6 z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie wprowadzenia nazewnictwa kierunków studiów i specjalności w języku angielskim

Zarządzenie Nr 5 z dnia 12 marca 2018 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12 Rektora PP z dnia 20 czerwca 2016 r.
Subskrybuje zawartość