Zarządzenia

Zarządzenie Nr 16 z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej doktorantom Politechniki Poznańskiej

Zarządzenie Nr 15 z dnia 12 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Informatyki

Zarządzenie Nr 14 z dnia 12 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Elektrycznym

Zarządzenie Nr 13 z dnia 30 maja 2017 r.

w sprawie wynagrodzeń dla osób realizujących i obsługujących proces kształcenia

Zarządzenie Nr 12 z dnia 5 maja 2017 r.

w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Instytutu Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych

Zarządzenie Nr 11 z dnia 20 kwietnia 2017 r.

w sprawie harmonogramu rekrutacji oraz wykazu kierunków, które prowadzone są w języku angielskim, a także wykazu kierunków, dla których Uczelnia wydaje skierowania do lekarza medycyny pracy na rok akademicki 2017/2018

Zarządzenie Nr 10 z dnia 20 kwietnia 2017 r.

w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne oraz za wydawanie niektórych dokumentów w roku akademickim 2017/2018

Zarządzenie Nr 9 z dnia 10 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmiany Regulaminu podziału i gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie Nr 8 z dnia 3 kwietnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia formularza zgłoszeniowego pracy zleconej dla prac o wartości powyżej 100 000 zł netto realizowanych na Politechnice Poznańskiej w ramach działalności gospodarczej

Zarządzenie Nr 7 z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Informatyki
Subskrybuje zawartość